Det nordiske sprogfællesskab er en værdifuld ressource

Det nordiske sprogfællesskab har en lang historie bag sig og er både folkeligt og politisk forankret. Læreres og elevers holdninger til nabosprogene har dog i årtier været kendetegnet af manglende interesse eller ligefrem berøringsangst. Skolerne ville med små midler kunne vende den negative tendens