Brug din stemme!

2018-04-18T10:18:43+00:00 lørdag, 24. maj, 2014|

Brug din stemme i morgen og vær med til at bestemme, hvad vej EU skal gå. Der skal træffes vigtige valg de kommende fem år og Europa-Parlamentets politiske sammensætning vil afgøre, hvordan disse valg foretages.

24.5.2014 | EP-TEMA | Europa-Parlamentets slogan til morgendagens valg lyder: ”Gør noget. Gør det bedre. Gør en forskel.” – og indvarsler at danskerne skal tage stilling til store spørgsmål og udfordringer.

Europa står stadig midt i en økonomisk krise, og der skal træffes svære beslutninger i de kommende fem år. Vi vil ikke alle være enige om, hvad der er vejen frem, og vi vil have forskellige svar på de udfordringer, vi står overfor. Europa-Parlamentet prioriterer løsninger på den økonomiske krise højt, men hvordan problemerne løses afhænger af, hvilket politisk flertal, der kommer i Europa-Parlamentet efter den 25. maj.

Dit parlament, din indflydelse
Europa har forandret sig. EU har forandret sig og Europa-Parlamentet har forandret sig siden det sidste valg i 2009. Spillereglerne for det politiske arbejde i EU er blevet skrevet om. Lissabontraktaten, som alle 28 medlemslande har ratificeret, betyder, at Europa-Parlamentet – og dermed de borgere, det repræsenterer – har langt større indflydelse nu end ved det seneste valg.

Europa-Parlamentet er nu medlovgiver på næsten alle områder af EU-lovgivningen. Fra regulering af bankerne til internationale handelsaftaler, fra fødevaresikkerhed til databeskyttelse, fra landbrugspolitik til miljøstandarder.

Men det stopper ikke her. Europa-Parlamentsvalget 2014 er også banebrydende. For første gang nogensinde skal de europæiske stats- og regeringschefer tage resultatet af Europa-Parlamentsvalget i betragtning, når de udpeger deres kandidat til posten som formand for Europa-Kommissionen.

Den nye formand skal herefter godkendes af et politisk flertal i Europa-Parlamentet. Din stemme ved Europa-Parlamentsvalget har derfor ikke kun indflydelse på sammensætningen af Europa-Parlamentet, den har også indflydelse på, hvilken vej EU skal gå.

Du afgør, hvem der skal bestemme i EU
Europa-Parlamentets arbejde har betydning for din hverdag. Europa-Parlamentarikerne er f.eks. meget optaget af, at få arbejdsløsheden – især blandt de unge – nedbragt. Med en ungdomsarbejdsløshed på omkring 23 pct. er det vigtigt, at det nye Europa-Parlament finder en vej ud af krisen.

EU har flere initiativer der skal mindske ungdomsarbejdsløsheden, men hvilken vej EU kommer til at gå, afhænger af den politiske sammensætning af Europa-Parlamentet. Den sammensætning afhænger af dig. Hvordan mener du, vi skal tackle fremtidens udfordringer? Hvem mener du skal bestemme i Europa? Ved at afgive din stemme den 25. maj, kan du sætte dit præg på Europas fremtid.

Europa-Parlamentet repræsenterer alle EU’s over 500 mio. borgere. Det er din direkte stemme i EU. Valget er din mulighed for at gøre en forskel. Kommunalvalg giver dig indflydelse på kommunalt niveau, regionsvalg giver dig indflydelse på regionalt niveau, folketingsvalg giver dig indflydelse på nationalt niveau. Og Europa-Parlamentsvalg giver dig indflydelse på europæisk niveau.

Valget til Europa-Parlamentet er et politisk valg. I Danmark skal vi vælge 13 medlemmer. De 13 danskere, der bliver valgt, vil ikke blive et nationalt team, men vil i stedet indgå i politiske grupperinger i Parlamentet. Disse grupper spænder fra den yderste venstrefløj til den yderste højrefløj, og indflydelsen i Europa-Parlamentet går gennem disse grupper. Derfor er det vigtigt, at du skaffer dig viden, skaber overblik, tager stilling og stemmer. Din stemme betyder noget.

Demokrati handler ikke kun om valg, men valg er en afgørende del af ethvert demokrati. Valget til Europa-Parlamentet i 2014 giver dig mere indflydelse end nogensinde. Kun ved at komme op af sofaen og ned i stemmeboksen, kan du gøre en forskel.

Brug din indflydelse og vælg hvem der skal bestemme i Europa.

Louise Mortensen og Maj Tellefsen er hhv. kommunikationskonsulent og praktikant i Europa-Parlamentets informationskontor i Danmark

Billede i artiklens top: Europa-Parlamentet i Danmark