Europas fader – en helgen i jakkesæt

Pave Frans er gået et vigtigt skridt i retning af at helgenkåre den franske statsmand Robert Schuman, der var en af den Europæiske Unions fædre. Baggrund af Niels Arbøl.

2021-08-22T20:20:26+00:00 søndag, 22. august, 2021|

EU’s kurs mod klimaneutralitet – en fair social omstilling?

EU Kommissionen fremlagde for nyligt et forslag til en socialfond for EU’s klimaindsats, som skal afhjælpe de sociale konsekvenser af nye grønne tiltag. Med forslaget lover Kommissionen en ‘fair social omstilling’. Men udspillet kritiseres for et mangelfuldt blik på kønsmæssige uligheder, hvor især kvinder er i risiko for fænomenet energifattigdom. Baggrund af Malene Nørby Pedersen.

2021-08-19T10:29:09+00:00 torsdag, 19. august, 2021|

Europa og klimagælden

Ekstrem varme, tørke og oversvømmelser er blot nogle af konsekvenserne af den globale opvarmning, som igen skyldes den ”klimagæld”, som vi har stiftet gennem udslip af drivhusgasser de seneste mange årtier. EU forsøger med den europæiske grønne pagt, herunder en ny klimalov, at begrænse den regning, som de kommende generationer af europæere kommer til at hænge på.

2021-08-13T11:57:48+00:00 torsdag, 12. august, 2021|

Moussaká – en klassisk græsk hovedret

Grækerne blev introduceret for retten af osmannerne, der holdt det græske område besat i mange hundrede år. Men retten har bredt sig sammen med det græske køkken. Den fransk udlærte græske mesterkok Nikolaos Tselementes forfinede i begyndelsen af 1900-tallet den udgave af moussaká, vi kender i dag. Baggrund og opskrift af Anders Engberg og Laura Wilshaw Engberg.

2021-06-02T20:15:40+00:00 onsdag, 2. juni, 2021|

Kampen om en demokratisk reguleret kapitalisme og offentlige goder

Verdensmarkedets største, økonomiske spillere (virksomheder og investeringsfonde) er vokset de demokratisk stater over hovedet i finansiel magt og indflydelse. Demokratierne testes i disse år på, om de kan udvikle politiske og juridiske midler, der sikrer en opbygning af offentlige goder, der matcher denne udvikling, skriver Henrik Stampe Lund i dette essay om demokratiets magt-tomrum.

2021-05-22T20:29:05+00:00 torsdag, 13. maj, 2021|

Fool – en gammelkendt britisk dessert

Den britiske fløde- og frugtdessert fool har flere hundrede år gamle rødder. Den tidligste beskrivelse er fra 1596. Der skal blandt andet bruges frugtpuré eller -kompot. I dagens opskrift er der brugt blommer, men man kan også bruge rabarber, sommerbær, ferskner, kirsebær, eller hvad der nu måtte være i sæson. Baggrund og opskrift af Laura Wilshaw Engberg.

2021-04-27T20:12:15+00:00 tirsdag, 27. april, 2021|

Pissaladière – en middelhavsklassiker

Pissaladiere er en ret, der er opstået i grænselandet mellem dagens Frankrig og Italien, og den forbindes i dag som oftest med byen Nice. En turbulent historie med indflydelse fra mange kulturer samt stormagterne har ført til denne enkle, klassiske ret. Baggrund og opskrift af Laura Wilshaw Engberg.

2021-04-20T15:32:55+00:00 tirsdag, 20. april, 2021|

Rettigheder og værdier á la carte

Det er ikke nemt for EU at stille noget op mod visse medlemslandes svigt af deres borgeres demokratiske rettigheder - og dermed også svigt af københavnerkriterierne. Der er nogle juridiske og politiske muligheder, men de er meget bureaukratiske, og det efterlader reelt EU med mere diplomatisk prægede metoder til at påvirke den politiske dagsorden i f.eks. Ungarn eller Polen. Baggrund af Michael Winther.

2021-03-31T13:42:57+00:00 onsdag, 31. marts, 2021|

Lov og retfærdighed?

Det liberale demokrati i Polen er under pres. Frie medier og domstoles uafhængighed fejes til side under en nationalistisk fane, der agter at genrejse den polske stormagt. Men det har ikke altid været sådan, og spørgsmålet er derfor, hvorfor landet er endt i en situation som denne? Baggrund af Linus Folke Jensen.

2021-02-20T08:28:44+00:00 lørdag, 20. februar, 2021|

“Man føler virkelig, at man kæmper mod en kæmpe”

I Sverige er der stadig ingen krav om mundbind eller andre nye restriktioner - hverken fra myndighedernes side eller hos indbyggerne generelt. Man hører dog flere og flere kritiske stemmer i den svenske befolkning. Organisationen "Save Sweden Covid19", som kræver en radikal kursændring og protesterer FOR restriktioner, vokser sig større og større i disse uger. Men de føler fortsat, at det er op ad bakke for deres sag. Baggrund af Amélie Reichmuth.

2020-09-25T20:37:13+00:00 fredag, 25. september, 2020|