Danmark risikerer at miste indflydelse i EU

2017-06-30T10:08:06+00:00 torsdag, 30. oktober, 2014|

Morten Helveg Petersen (RV) frygter, at Danmark kan ende med at stå uden for det europæiske fællesskab på helt centrale politikområder. Derfor har det været vigtigt for ham, at sætte fokus på de fire EU-forbehold under sin første tid i Bruxelles.

30.10.2014 | MEP:TEMA | Det Radikale Venstre havde god grund til at juble ved forårets Europa-Parlamentsvalg. Efter fem års fravær fik Morten Helveg Pedersen stemmer nok til et europæisk mandat. Godt på plads på sin nye arbejdsplads er han nu klar til at kæmpe for europæiske mærkesager. Det, der fylder mest, er et opgør med de danske forbehold:

”Vi gør det kun sværere for os selv. Alle de udfordringer, vi står over for – klima, miljø, energisikkerhed og politisamarbejde – kræver, at vi arbejder over grænser.”

Derfor har Morten Helveg Petersen haft nok at se til siden sin første arbejdsdag i Europa-Parlamentet den 1. juli i år. For mærkesagerne skal trumfes igennem.

Frygt for at stå udenfor
Øverst på den radikale politikers dagsorden står som nævnt afskaffelsen af de fire danske EU-forbehold. For Danmark har brug for både euro og politisamarbejde i Europol:

”Vi bruger for meget politisk kapital på at manøvrere os rundt i terrænet af forbehold. Det er politisk kapital, som kunne bruges på andre områder,” lyder det fra den garvede politiker.

Han er stor fortaler for euroen, selvom den fælles møntfod gennem de senere år har mødt meget kritik. Ifølge ham kommer Danmark nemlig nemt til at stå helt uden for samarbejdet eurolandende imellem, hvis ikke vi snart tilslutter os.

”Det kan betyde, at eurolandende kan tage beslutninger, uden at Danmark har nogen egentlig indflydelse,” fastslår han og peger på, at euroen har bestået og vist sin styrke til trods for den længerevarende finanskrise.

Fri bevægelighed er EU’s største succes
Under valgkampen til Europa-Parlamentet pegede flere forskere på, at de fleste danske partier var blevet mere EU-skeptiske og ligeledes befolkning. Men det er ærgerligt, mener den radikale politiker, der kun ser mere EU som vejen frem for Danmark. For det europæiske samarbejde har sikret os nogle fundamentale rettigheder, som vi skal værne om og ikke ødelægge med grænsebomme og paskontrol.

”Fri bevægelighed er den største succes i EU, og hele visionen med EU er baseret på den frie bevægelighed. At folk kan bevæge sig frit over grænserne og studere og arbejde i andre lande. Men det er ofte en mulighed folk tager for givet,” siger Morten Helveg Petersen, som ikke forstår folk, der er negativt stillet overfor den frie bevægelighed i EU.

”Jeg mener, at der er gået selvsving i fremmeddebatten. Folk er bange for, at polakker og andre kommer og stjæler deres arbejde. Men ser man på tallene, er det peanuts. Udfordringen er næsten, at der er for lidt bevægelighed i EU. I USA rejser man flere tusinde kilometer for at få et job, mens man i Danmark næsten ikke kan få en københavner til Aalborg.”

Opgaven kan derfor synes stor for den nyvalgte europaparlamentariker, men han har gåpåmod. Dét, til trods for at han af flere danske forskere, bliver spået ringe chancer for at få sine mærkesager igennem.

”Systemet er indrettet sådan, at hvis du vil noget, så kan du også flytte på noget,” fastslår han. Og det er netop dét, der skal til i disse tider. For det er en skelsættende periode i EU’s historie, mener Morten Helveg Petersen:

”Jeg synes virkelig, at det her er en vigtig periode på grund af konflikten med Rusland og hele klimaproblematikken. Samarbejdet i EU er ekstra vigtigt og noget jeg gennem de næste fem år vil kæmpe for at gøre endnu stærkere.”

Louise Boe Weis Jensen og Rasmus Porsman Hansen er elever på journalistlinjen på Vallekilde Højskole