“En del bilister vil blive generet, og hvad så?”

2021-08-14T06:22:34+00:00 lørdag, 14. august, 2021|

Hvis ikke vi reducerer CO2-udslippet markant indenfor de næste ti år, vil vi ikke kunne opretholde et stabilt klima, og det vil få katastrofale følger, siger Kimberly Nicolas, klimaforsker ved Lunds Universitet, der står i spidsen for et projekt, som skal bidrage til, at Lund opfylder ambitiøse klimamål.  

Interview af Anders Engberg

TEMA: EU OG KLIMA-GENERATIONEN | Amerikaneren Kimberly Nicolas er klimaforsker ved Lunds Universitet i Sydsverige. Hun er professor ved afdelingen LUCSUS (Lund University Centre for Sustainability Studies) og skal stå i spidsen for et usædvanligt projekt, hvor forskere på et universitet skal bidrage til en kommunes opfyldelse af ambitiøse klimamål. I den forbindelse skal trafikken i kommunen bidrage til reduktion af CO2-udledningen.

Jeg mødes med hende på et hyggeligt lille sted i Lund centrum skråt overfor den store gamle danske domkirke i den ungdommelige universitetsby.

Kimberly Nicolas opridser rammerne for indsatsen, som hun og kollegerne skal gøre i de kommende år i Lunds kommune, og de er globale.

”Vi har et årti til at redde verden,” lyder hendes indgangsreplik.

”Hvis ikke vi reducerer CO2-udslippet markant indenfor de næste ti år, vil vi ikke kunne opretholde et stabilt klima, og det vil få katastrofale følger. Så vi har travlt, med det hele. Der er videnskabelig enighed om, at det langt fra er tilstrækkeligt at ”rense op”, vi skal også udlede væsentligt mindre CO2 i fremtiden end vi gør nu. Det handler ikke mindst om at afskaffe brugen af fossile brændstoffer som energiform.”

Sverige skal være CO2-neutralt i 2045
Det er i dette perspektiv, at Sverige har sat et meget ambitiøst mål om at gøre landet CO2-neutralt i 2045. Det må gerne ske før. Det er svært at nå målsætningen, landet halter bagefter. Det skyldes mange ting, bl.a. at man ikke har gjort meget på det vigtige transportområde. Det er et vanskeligt område, ømfindtligt fordi det griber ind i folks hverdag på en anden måde end f.eks. omlægningen af energiformer fra fossile brændstoffer til vedvarende energi, selv om de stadig flere vindmøller også indebærer nogle æstetiske problematikker.

Den amerikansk-svenske professor er ikke i tvivl om at den stadig større mobilitet, som mennesker i den privilegerede del af verden har oplevet i de sidste mange år, må begrænses.

”Mindre mobilitet er en del af fremtidens ansvarlige, bæredygtige samfund.”

I Sverige er man bevidst om udfordringen, og man har sat som målsætning at CO2-udslippet fra transportsektoren skal reduceres med 70% i 2045 i forhold til niveauet i 2010. Hvorvidt det medfører en tilsvarende reduktion af CO2-udslippet for transportsektoren i Lunds kommune er uklart, mener Kimberly Nicolas. Men at den skal mindskes markant, også i Lund, er uomtvisteligt.

100 europæiske bæredygtige byer
Men hvordan reduceres CO2-udslippet fra trafikken betragteligt indenfor en forholdsvis kort årrække? Det er selvfølgelig en udfordring, men heldigvis står Lund ikke alene. Byen er en af 100 europæiske byer, som sammen arbejder for at nå målsætningen om at blive bæredygtige byer. Ni af byerne er svenske, og Kimberly Nicolas kan hente inspiration fra alle de andre byers ambitioner og idéer i denne sammenhæng.

Aftenen forinden mødet med mig var hun deltager i en workshop i Lund, hvor borgere og eksperter drøftede konkrete forslag til en mindskelse af CO2-udledningen fra transportsektoren i kommunen. Blandt forslagene var at tilrettelægge børns fritidsaktiviteter på skolen og i forlængelse af skoletiden, så forældre ikke behøver at køre poderne fra skole til fritidsaktivitet ud på eftermiddagen. Shopping-centrene kunne tilbyde vareudbringning pr. cykel og trailer, lød et andet forslag. En tredje idé var at styrke bussernes fremdrift i bytrafikken ved at lave flere busbaner.

”Idéerne skal i vidt i omfang testes i praksis, for der er ikke tid til at en stor teoretisk overvejelsesproces forinden. Test det, og indfør de ting, der virker,” lyder hendes formaning.

– Foto: /News Øresund/Flickr/

Det handler både om at gøre den kollektive trafik mere attraktiv og privatbilismen mindre attraktiv. Man kunne forbyde biltrafik i det centrale Lund. Der er omkostninger og besværligheder i forbindelse med en kraftig reduktion af CO2-udslippet i en kommune, og de skal primært bæres af bilisterne.

”En del bilister vil blive generet, og hvad så? Det er en lille omkostning når klodens fremtid og menneskehedens overlevelse er på spil. Og vi har intet valg,” pointerer hun endnu engang.

Et godt liv i samklang med kloden
Desuden er frihed ikke stadig større mobilitet, men et godt liv i samklang med vores livsgrundlag, kloden. Et bilfrit centrum er ydermere en gevinst for byen. Det bliver en by på menneskenes fremfor bilernes præmisser. En behagelig by at være i, og det er en stor forøgelse af livskvaliteten.

”Faktisk kan halvdelen af den nødvendige reduktion af transportsektorens CO2-udslip gøres ved hjælp af sund fornuft og gode idéer”, mener professoren.

Kimberly Nicolas understreger, at det er vigtigt at fokusere på de positive sider af den store omvæltning, som vi står overfor.

”Et bæredygtigt liv i balance med vores livsgrundlag er et godt liv med mange kvaliteter. Når man sammenligner med det forfærdelige alternativ, et ustabilt klima helt ude af balance, er ændringerne af livsførelsen relativt små. Der vil være ofre, som ikke mindst skal gøres af privatbilister og flypassagerer, og det må vi indstille os på.”

Hun og familien har selv ændret deres liv. De flyver stort set ikke. Undtagelsen har været den årlige flyvetur til hendes familie i det nordlige Californien på den amerikanske vestkyst, men den har de tænkt sig at droppe. De vil i stedet sejle. Hun cykler rundt i Lund, og er glad for det. I det hele taget har hun et godt liv trods begrænsninger i mobilitet og forbrug. Det har faktisk været et eventyr at omstille sig til et mere bæredygtigt liv. Dette eventyr skal vi alle begive os ud på. Med mindre mobilitet og forbrug. Og større livskvalitet.

Fakta

  • Indbyggertal i Lunds kommune (31/12 -2019) : 124.935 (92.069 i byen Lund)
  • Areal: 439,87 km2
  • Hållbara Lund er overskriften på den politiske målsætning, der skal gøre Lunds kommune ledende indenfor miljø – og klimaspørgsmål
  • Politisk flertal: Borgerligt
  • Borgmester: Philip Sandberg, Liberalerna
  • Lunds Universitet: 40.000 studerende (Sveriges næststørste)

Anders Engberg er historiker og journalist. Han har beskæftiget sig med Europa i mange år, bl.a. som tv-journalist. “Engbergs Europa” er hans Youtube-kanal, hvor fortællinger fra hans hverdagskorrespondenter rundt om på kontinentet bliver bragt. 

Billede i artiklens top: /News Øresund/Flickr/

Læs hele temaet “EU og klima-generationen”