Et Bedre Europa

2014-10-22T22:18:11+00:00 søndag, 1. juli, 2012|

En forbedring af økonomien, klare finansielle rammer og et EU, der er tættere på sine borgerne og naboer. Det er midlerne, der skal bringe det cypriotiske EU-formandskab mod dets mål om et bedre Europa.

01.07.2012 | EU-FORMANDSKAB | I dag overdrog Danmark den ledende stafet i EU til Cypern. Middelhavsøen vil frem til 31. december stå i spidsen for det europæiske samarbejde.

Ambitionen for formandsarbejdet er intet mindre end at skabe et bedre Europa.

Et bedre Europa er ifølge cyprioterne et mere effektivt Europa. Mere effektivitet vil skabe flere jobs, vedvarende vækst og en stærke social sammenhængskraft.

I bestræbelsen på at skabe et effektivt, og dermed bedre EU, har formandskabet udset sig fire fokusområder.

For det første er ambition at forhandle finansielle rammer for EU-samarbejdet på plads. Rammer, der skal være gældende i perioden 2014-2020.

For det andet vil cyprioterne arbejde på at forbedre økonomien i EU. Det skal ske ved at skabe bedre mulighed for at styre økonomien politisk. Derudover er det et mål at øge gennemsigtigheden på finansmarkederne og styrke budgetovervågningen i EU.

Tredje fokusområde er at få EU tættere på europæerne. Det skal blandt andet ske med en indsats over for den store ungdomsarbejdsløshed, samt få nedskrevet en fælles europæisk asylpolitik.

Den sidste hovedoverskrift, cyprioterne sætter på arbejdet i formandsperioden, er styrkelse af relationerne til landene i EU’s nærområde. Specielt forhold til EU’s naboer i syd vil få formandskabets opmærksomhed.

Foto: Cypern overtog i dag EU-formandskabet fra Danmark. De næste seks måneder vil politikerne fra Middelhavsøen arbejde for et bedre Europa (Leonid Mamchenkov)