Europa-Parlamentets yngste medlem savner kontakt med vælgerne

2016-05-16T10:28:54+00:00 lørdag, 1. november, 2014|

Borgerfjernt og fyldt med lobbyister. Anders Primdahl Vistisens (DF) nye liv som europaparlamentariker er fundamentalt anderledes end arbejdet med lokalpolitik i Midtjylland.

1.11.2014 | MEP:TEMA | ”Det er en helt anden måde at være politiker på,” fastslår Anders Primdahl Vistisen, medlem af Europa-Parlamentet for Dansk Folkeparti, da han bliver spurgt om forskellen på dansk og europæiske politik.

Meget har da også ændret sig for den 26-årige politiker – parlamentets yngste – siden han blev valgt ind i Europa-Parlamentet ved valget 25. maj i år.

Fra borgernær til borgerfjern
Fra at tage borgernære beslutninger i lokalpolitik tæt på vælgerne i Midtjylland, repræsenterer han nu vælgerne i et overstatsligt parlament. Her sidder han blandt andet i Budgetkontroludvalget, et udvalg, der skønt vigtigt og centralt, ikke har med decideret lovgivningsarbejde at gøre.

Anders Primdahl Vistisen betragter et øjeblik sit kontor i Bruxelles. Han er glad for det, og har indrettet det med buster af Churchill og Kennedy. På skrivebordet har han sat et dannebrogsflag frem, mens Kurt Westergaards omdiskuterede Muhammed-tegning troner i vindueskarmen.

Og selv om den unge jyde er glad i EU, indrømmer han gerne, at han indimellem savner arbejdet i lokalpolitik. Han sad gennem fem år som regionsrådsmedlem i Region Midtjylland, hvor han især fokuserede sine kræfter i spørgsmålet om placering af sygehuse. Det var borgernære beslutninger i øjenhøjde med danskerne. Væsentligt anderledes er det nu, hvor Danmark er mange hundrede kilometer væk, beslutningerne vedrører det meste af Europa, og kontakten med vælgerne er begrænset.

Ikke desto mindre er Anders Primdahl Vistisen glad for sine nye opgaver i parlamentet. Posterne i budgetudvalget og LIBE (Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender) har givet ham mulighed for at arbejde for lavere udgifter og mindre budgetter for EU som helhed. Begge er mærkesager for ham, der med hans egne ord, ønsker EU skruet tilbage til EF, som det så ud i 1980’erne.

Lobbyismen har taget overhånd
En anden omvæltning har været den allestedsnærværende kontakt med den omfattende lobbyisme, der omslutter Europa-Parlamentets arbejde.

”Der kommer hver dag invitationer til arrangementer, hvor lobbyister trakterer med gratis mad og drikke,” siger Anders Primdahl Vistisen og udtrykker en generel skepsis omkring omfanget af lobbyismen.

Han synes, det er med til at ødelægge arbejdsmoralen blandt flere parlamentarikere. I hans øjne bruger de mere tid på at gå til receptioner og få ting betalt af lobbyister, end at tage hensyn til deres vælgere og repræsenterer deres synspunkter.

Han ser en stærk parallel til politikerne hjemme i Danmark, som, han generelt mener, har en højere politisk moral og mere kontakt med sine vælgere. I hans øjne er de danske politikere i højere grad ambassadører for deres vælgeres synspunkter end dem i Bruxelles. Og på nuværende tidspunkt kan Anders Primdahl Vistisen hverken be- eller afkræfte, om han ønsker at fortsætte i Europa-Parlamentet, når hans mandat rinder ud. Det er for tidligt. For i første omgang er der en periode, der skal udnyttes.

Han har her meget at gøre, ifølge Anders Primdahl Vistisen selv.

Joachim Kassebeer er elev på journalistlinjen på Vallekilde Højskole