Europarådet og EU er ikke det samme

2018-04-24T12:53:22+00:00 tirsdag, 28. november, 2017|

Ofte bliver Europarådet taget for at være en EU-institution, men Europarådet og Den Europæiske Union er særskilte organisationer. Europarådet har 47 medlemslande og beskæftiger sig med menneskerettigheder, mens EU har 28 medlemmer og beskæftiger sig med rigtig meget mere. De to organisationer har dog det til fælles, at de blev født i samme efterkrigskontekst og bygger på principperne om retsstatens gyldighed, demokrati og menneskets universelle og ukrænkelige rettigheder.

Baggrund af Nynne Giannini

28.11.2017 | TEMA: DANMARK, EUROPARÅDET OG MENNESKERETTIGHEDERNE | Formandskaber har da med EU at gøre? Ja, det roterende formandskab findes i både EU’s Ministerråd og Europarådets Ministerkomité. I denne omgang skal Danmark gennem seks måneder bidrage til at sætte dagsordenen i sidstnævnte, i Europarådet, der er den europæiske menneskerettighedsinstitution. Det skyldes, at Danmark midt i november overtog formandskabet for Europarådets Ministerkomité.

Som formandskabsland skal Danmark være med til at sætte nye mål og finde nye standarder for arbejdet med menneskerettigheder på europæisk plan. Efterkrigstidens menneskerettigheder og konventioner er anno 2017 et aktuelt emne på den politiske scene, særligt i forbindelse med Danmarks overtagelse af formandskabet.

Ofte bliver Europarådet taget for at være en EU-institution, men Europarådet og Den Europæiske Union er særskilte organisationer. Europarådet har 47 medlemslande og beskæftiger sig med menneskerettigheder, mens EU har 28 medlemmer og beskæftiger sig med rigtig meget mere. Men begge organisationer prioriterer menneskerettigheder højt, og de er begge samarbejdsorganisationer, som blev til i kølvandet på de to verdenskrige.

Council of Europe eller European Council?
Når man klikker ind på Europarådets hjemmeside, bliver man mødt af en smilende herre. Det er Europarådets generalsekretær siden 2009, nordmanden Thorbjørn Jagland (på billedet i artiklens top hilser han på Frankrigs præsident Emmanuel Macron under sidstnævntes besøg hos Europarådets bygning i Strasbourg). Han befinder sig foran et flag, der umiskendeligt ligner EU’s iøjnefaldende blå flag med de tolv gule stjerner. Europarådets logo (billedet herunder) er dog forskelligt, selv om det også har store fællestræk med EU’s ditto.  Og så er der hymnen – Beethovens 9. symfoni – der faktisk er fælles med EU. Angående det indholdsmæssige, så foregår der et tæt samarbejde mellem Europarådet og EU-Kommissionen i forhold til arbejdet med menneskerettighedsspørgsmål.

Council of Europe, eller Europarådet, er sprogligt beslægtet med EU-institutionerne, for eksempel European Council – på dansk: Det Europæiske Råd – hvor EU-landenes statsledere mødes, eller the Council of the European Union – på dansk: Ministerrådet – den lovgivende forsamling i EU, der tæller nationale ministre på forskellige områder. Det kan være indenrigsministrene, der mødes. Eller forsvarsministrene. Udenrigsministrene. Og så videre.

Der er også et ideologisk sammenfald mellem de to europæiske samarbejdskonstellationer. Europarådet og det nuværende EU-samarbejde blev født i samme historiske kontekst i efterkrigstiden som et forsøg på at erstatte Europas mangeårige krige med et fredens projekt baseret på økonomisk og politisk samarbejde.

De ideologiske byggesten i både EU-samarbejdet og Europarådet var og er fortsat principperne om retsstatens gyldighed, demokrati og menneskets universelle og ukrænkelige rettigheder. Rettighederne som er formuleret i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMKR) – vedtaget i Europarådet i 1950 – er Europarådets primære arbejdsområde.  Respekten for menneskets universelle rettigheder forsøges håndhævet i medlemslandene, der, udover de 28 EU-lande, tæller 19 lande, herunder Tyrkiet og Rusland.

Europarådet forsøger på sin hjemmeside at imødekomme forvirringen, som de to europæiske organisationer kan føre til, ved at tilføje et afsnit om Europarådets kendetegn. Ifølge organisationen selv har EU og Europarådet forskellige roller, men deler de samme værdier: demokrati, princippet om retsstaten og de universelle menneskerettigheder.

Visioner for Europa
Det giver mening at huske på, at både Europarådet og EU blev født som en vision for kontinentet Europa. Den drivkraft som visionerne om et bedre Europa var i efterkrigstiden, gør det sværere at definere de klare skel i arbejdsområderne, hvad angår menneskerettigheder.

Som det står skrevet på Europarådets hjemmeside, er det ideologiske fundament i EU og Europarådet ens, men rollerne er forskellige. Begge samarbejdskonstellationer har visioner om et samhandlende, samarbejdende og fredeligt Europa gennem politisk og økonomisk samarbejde. Det er klart, at EU-samarbejdet med sin institutionelle opbygning – en kombination af mellemstatsligt og overstatsligt samarbejde – rent praktisk har andre muligheder end et mellemstatsligt samarbejde som Europarådet for at handle og eksempelvis sanktionere medlemslande.

Den fælles langsigtede vision gør det oplagt at samarbejde omkring arbejdet med menneskerettigheder, demokrati og retsstaten i medlemslandene. Europarådets monitoreringsarbejde foregår ofte i samarbejde med EU-Kommissionen.

Nynne Gianinni er skribent på Magasinet Europa.

Billede i artiklens top: /ritzau/AP/Jean-Francois Badias.

Læs hele vores tema om “Danmark, Europarådet og menneskerettighederne” her.