Kunstsamling skal bane Bosniens vej til EU

2017-06-30T10:08:26+00:00 søndag, 20. maj, 2012|

Kunstskat gemt i beton: International samtidskunst venter på at genføde Sarajevo som Europas kulturelle mødested. Med EU-midler skal nyt museum stå færdigt i 2014 for symbolsk at afslutte hundrede år med krige og folkemord på Balkan.

20.5.2012 | BOSNIEN | Den spektakulære kunst er nu spredt ud over interimistiske skillevægge og billige træpaneler. Den venter tålmodigt på at få plads i det planlagte museum for samtidskunst, som den verdensberømte stjernearkitekt Renzo Piano har designet ganske gratis. Men selvom flere af værkerne har samlet støv siden 1990’erne, og Renzo Piano allerede har fået opført sin stilrene gangbro over Miljackafloden til den kommunalt donerede museumsgrund, er det første spadestik til det kommende museum endnu ikke taget. Det har nemlig knebet gevaldigt med at få de bosniske kulturautoriteter til at yde et bidrag til byggeriets første blok, der ellers er fastsat til blot tre millioner euro.

Ars Aevi Bridge tegnet af Renzo Piano

Her ses arkitekten Renzo Pianos bro over Miljacka floden til den byggegrund, som kommunen har givet til opførelsen af det kommende Ars Aevi museum.

Nyt fredeligt århundrede
Men nu ser det ambitiøse projekt endelig ud til at lykkes – med EU-midler. Repræsentanter fra den europæiske union har i hvert fald beskrevet det kommende ’Museum of Contemporary World Art’ som et vigtigt element på Bosnien/Herzegovinas vej til europæisk integration og har derfor garanteret at ville stå for en stor del af byggeriets omkostninger.

Det er derfor stadig det officielle håb, at man kan åbne museet i 2014 som en markering af 100-året for udbruddet af 1. verdenskrig, der som bekendt blev udløst af mordet på prins Ferdinand i Sarajevo i 1914. Set i det lys vil opførelsen af museet symbolsk lukke et helt århundrede med krige på Balkan og forhåbentlig være med til at starte en ny fredelig epoke med kulturel dialog og kunstnerisk produktion.

”Det vil være intet mindre end fantastisk, hvis så mange års kamp for museet og samlingen endelig kan realiseres i en museumsbygning midt i Sarajevo”, siger kunstsamlingens daglige leder, Amila Ramovic.

Kunsten og åndens overlegenhed
Den skjulte kunstskat anses af flere kunsthistorikere for at være den vigtigste mønstring af samtidskunst øst for Wien. Projektet blev døbt Sarajevo 2000, men har siden fået navnet Ars Aevi. Det betyder epokens kunst, og er dannet som et anagram af Saraievo, hvor Ars Aevi’s logo mimer bogstavet o.

Det var den bosniske kunstner og kurator, Enver Hadziomerspahic, der tog initiativ til samlingen midt under belejringen af Sarajevo i 1992, hvor ingen vidste, om de ville være i live næste dag, og hvor de færreste nok tænkte på kunst, men snarere på at skaffe vand og brød.

Ars Aevi Collection

Det er en fantastisk oplevelse at vandre rundt i den skjulte kunstsamling i Sarajevo

I denne ekstreme situation lykkedes det for ham, og et team af intellektuelle, at få kulturministeriet, byrådet i Sarajevo og den bosniske stat til officielt at erklære Ars Aevi som et fremadrettet kulturelt projekt af den største betydning.

Samtidig fik Enver Hadziomerspahic tændt en række internationale kuratorer og museer til at lokke nogle af verdens bedste kunstnere til hver især at udstille et værk i deres institution, for derefter generøst at donere det til en betydningsfuld samling. En samling af verdenskunst, der efter krigen skulle udgøre fundamentet i et nyt kunstmuseum med det mål at ”announce the superiority of spirit and art over the forces of evil and destruction”

Med massivt netværksarbejde og hjælp fra repræsentanter fra Sarajevo, den bosnisk-herzegovinske republics Public fund for culture samt regeringen spredte det glade budskab sig hastigt til det europæiske kunstsamfund, og nye partnerskaber begyndte at forme sig.

Modige borgmestre
Enrico R. Comi, redaktør af kunsttidsskriftet Spacio Umana i Italien, sørgede for det første bidrag til samlingen. Han inviterede kunstneren Michelangelo Pistoletto, der med sin donation, ’La Porta dello Specchio’ i 1994 blev den første grundlægger af samlingen. Kort efter blev der holdt en international konference i Sarajevo for at markere den tusind dage lange belejring og flere borgmestre fra en række søsterbyer var modige nok til at besøge den bosniske hovedstad i undtagelsestilstand. Flere af dem blev siden ambassadører for Ars Aevi, heraf Claudio Martini fra Prato.

Byggegrunden som Ars Aevi har fået af kommunen

Her ses den byggegrund, som Ars Aevi Collection har fået stillet til rådighed af kommunen. I baggrunden ses Daniel Burens værk, der består af en lang række flag.

Den første udstilling blev arrangeret i 1996, da Luigi Pecci museet i Prato inviterede 10 kunstnere fra hele verden til at udstille hos sig og dermed blive de næste grundlæggere af Ars Aevi Collection. Blandt kunstnerne var så prominente navne som Sol LeWitt, Jannis Kounellis og Daniel Buren.

Verdenskunstnere
Siden lykkedes det for Enver Hadziomerspahic at få kontakt til en række satellitter som for eksempel Milan, Ljubljana, Wien og Venedig, hvor enten en kurator eller institution organiserede en gruppeudstilling, hvori hver deltagende kunstner, som i tilfældet med udstillingen i Prato, donerede et værk til den centrale Ars Aevi samling.

Verdenskendte kunstnere som Anish Kapoor, Franz West, Nan Goldin, Christian Boltanski, Juan Munoz, Ilya Kabakov, Rosemarie Trockel, Bill Viola, kunstgruppen Irwin og mange andre har doneret værker til samlingen, der først kunne vises i Sarajevo i 1999 på grund af ringe transport-forhold og mangel på egnet udstillingssted.

Multikulturelt projekt
Samlingen blev i 1999 vist i Skenderija Center, og til ferniseringen annoncerede den verdensberømte italienske arkitekt Renzo Piano, at han kvit og frit ville tegne en serie af strukturer, der skulle udgøre Ars Aevi Complex – en gave der ville kunne give samlingen et permanent tilholdssted.

Siden initierede Ars Aevi i 2001 Ars Aevi World Campaign, med det formål at skaffe penge til opførelsen af Ars Aevi komplekset. Første skridt var Renzo Pianos specialdesignede gangbro over Miljacka floden, og den blev opført 2002. Man har blandet andet også søsat Ars Aevi Open International University, der har lanceret en række ’multikulturelle seminarer’, artist talks og kurser i museologi samt kurateret en hel serie af soloudstillinger med lokale kunstnere for at promovere dem som repræsentanter for bosnisk efterkrigstids kunst.

Udover de europæiske kunstnere, kuratorer og institutioner er nu også internationale organisationer som Unesco, Europarådet, Europaparlamentet og Europa Kommissionen protektorer for Ars Aevi. Som før nævnt indeholder samlingen i dag over 160 kunstgenstande og den bliver kontinuerligt større ved at netværket bliver spredt til nye partnere i Istanbul, Athen, Frankfurt og andre byer.

Skaber netværk
Amila Ramovic, Ara Aevis daglige leder, betegner projektet som et postmoderne museum, der anvender nye decentraliseringsmodeller for at bygge samlingen op.

”Samlingen er en åben proces, der udvikler sig hele tiden. Vi kontakter ikke kunstnerne direkte eller søger om individuelle donationer. Derimod skaber vi løbende kontakter til internationale institutioner eller kuratorer, som inviterer nogle af verdens bedste kunstnere til at donere et af deres værker til os”, siger Amila Ramovic.

I dag er Ars Aevi langt mere end en kunstsamling. Organisationen laver uddannelses-programmer og arrangerer forskellige udstillinger både i Sarajevo og i udlandet. Det var Ars Aevi, der i 2003 valgte kunstnerne til den bosniske pavillon på Venedig Biennalen, og i 2008 arrangerede de atter Bosniens og Herzegovinas bidrag til den verdensberømte kunstparade i kanalbyen.

”Kernen i vores projekt er egentlig ikke værkerne, men først og fremmest at skabe netværk og generere internationale dialoger mellem kunstnere og institutioner. Det er især vigtigt for os her i Sarajevo, hvor den slags udveksling har været mere end svær siden krigen”, pointerer Amila Ramovic og fortsætter:

”Det er centralt, at Ars Aevi samlingen også giver kunstnerne en mulighed for at gøre noget relevant udenfor markedssystemet og måske endda skabe en international relevant kunstnerisk og social kendsgerning udenfor det etisk diskutable kapitalistiske markedssystems strømme, der har forgiftet kunstverdenen i de sidste årtier”, siger hun.

Nu er det så op til Sarajevos myndigheder og EU’s ledere at tage det sidste skridt for Ars Aevi, så museet kan opføres i 2014.

 

Fakta Ars Aevi:
Ars Aevi er en spektakulær samling af over 160 internationale samtidskunstværker, der venter på, at et nyt museum, tegnet af den italienske stjernearkitekt Renzo Piano, bliver opført i Sarajevo. Samlingen befinder sig i Dom Mladih (ungdommens hus) i Skenderija komplekset og indeholder blandt andet værker af verdenskunstnere som Michelangelo Pistoletto, Joseph Kosuth, Joseph Beuys og Andres Serrano. Arkitekt Amir Vuk har designet de midlertidige vægge, vægpaneler og gulv, der kan ommøbleres. Såvel samling som Renzo Pianos arkitekturplan er under Unesco’s beskyttelse. Alle interesserede kan få lov til at se samlingen. For adresse og yderligere information se www.arsaevi.ba. Interessante yngre, bosniske samtidskunstnere: Anur, Juriša Boras, Amir Kurt, Damir Nikšić, Samir Plasto, Nebojša Šerić-Shoba.

Arkitekttegning af det nye Ars Aevi museum

Renzo Piano har frit og kvit leveret tegningerne til det planlagte Ars Aevi Museum i Sarajevo

Planen om at opføre Ars Aevi inden 2014 er godkendt af Sarajevos borgmester Alija Behmen, kanton-ministeren Fikret Music, kantonenes kulturminister Ivica Sari og støttet af den bosniske føderations premierminister Nermin Niksic og kulturminister Salmir Kaplan. Planen er også accepteret af Renzo Piano, UNESCO og EU, hvis repræsentanter har beskrevet Ars Aevi som et vigtigt element på Bosnin/Herzegovinas vej til europæisk integration.