Luisa Neubauer – en klimaaktivist fra det grønne Hamborg

2021-09-01T16:53:20+00:00 onsdag, 1. september, 2021|

Den tyske forfatningsdomstol har slået fast, at landets klimalov udskyder så meget CO2-reduktion til efter 2030, at det kan gå ud over unges fremtidige frihed. Derfor skal loven justeres. Kendelsen er ikke mindst en sejr for 25-årige Luisa Neubauer, der er organisator i klimabevægelsen Fridays for Future og sammen med Alexander Repenning skrevet bogen “Vom Ende der Klimakrise – Eine Geschichte unserer Zukunft”

Portræt af Anders Engberg

TEMA: EU OG KLIMA-GENERATIONEN | Luisa Neubauer er en kendt tysk klimaaktivist, som har taget mange kampe. I foråret fik hun en stor sejr, da den tyske forfatningsdomstol slog fast, at landets klimalov udskyder så meget CO2-reduktion til efter 2030, at det kan gå ud over unges fremtidige frihed. Derfor skal loven justeres. Tidligere har den 25-årige Neubauer vundet andre tvister, for eksempel med gigantkoncernen Siemens, som har forsøgt at gøre hende til en del af virksomheden for at styrke sit grønne image. Hun sagde nej.

Hun voksede op i en forstad til den nordtyske millionby Hamborg. Den hedder Iserbrook og er nabo til det mere kendte Blankenese, som svarer til Københavns Hellerup. Blankenese ligger på nordsiden af floden Elben vest for centrum og med solen skinnende fra syd mod de store villaer ved vandet. I denne bydel gik Luisa Neubauer på Maria Dönhoff-gymnasiet. Hendes mor er kusine til den kendte publicist Jan Philip Reetsma. Hendes egen kusine, Carla Reetsma, er også klimaaktivist. Luisa har baggrund i en intellektuel familie fra den øvre middelklasse. Her er overskud til at tage en kamp, der bestemmer vores alles fremtid.

Luisa Neubauer er tilknyttet geografistudiet på det gamle hæderkronede universitet i den midttyske by Göttingen. Her har hun deltaget i en kampagne, der stoppede universitetets investeringer i virksomheder, der beskæftiger sig med fossile brændstoffer.

Hun blev for alvor kendt i Tyskland da hun var en af frontfigurerne i bevægelsen Fridays for Future. Den er inspireret af den svenske skoleelev Greta Thunberg, der indledte en strejke for klimaet, først i flere uger i træk, og siden kun om fredagen. Hvorfor gå i skole når vi alligevel ikke har en fremtid?, lød det bombastiske budskab fra pigen i Stockholm. Hendes idé blev taget op mange steder, bl.a. i Tyskland, hvor Luisa Neubauer har været et af ansigterne udadtil.

Hun er en del af en generation, som i stadigt større omfang organiserer sig for at bekæmpe klimaforandringerne og de beslutninger, der fører i den forkerte retning. En af organisationerne hedder Foundation for the Rights of Future Generations, et generationsopgør med hidtidig praksis. Det er en tænketank med hovedsæde i den sydtyske by Stuttgart, der udover kampen for et bæredygtigt samfund, også kæmper for større retfærdighed mellem generationerne. Og de to ting hænger sammen, idet den unge generation efter al sandsynlighed ikke får de samme muligheder i livet på grund af de forrige to-tre generationers dybe uansvarlighed og fråseri. Tænketanken har bl.a. udgivet bogen ”Handbook of Intergenerational Justice”.

Luisa Neubauer er en af mange tilhængere af et begreb, der på engelsk hedder ”degrowth”. Det er et opgør med vækstfilosofien, som har præget de vestlige samfund i årtier. Det er også et opgør med overforbrug. Da overforbrug er uundgåeligt i et kapitalistisk samfund, må der nødvendigvis også gøres op med kapitalismen. Det er ikke et mørke, der venter i et bæredygtigt samfund, men derimod større livskvalitet, der kommer ud af at forbruge væsentligt mindre.

Den unge kvinde er blevet konfronteret med sin egen livsførelse. Hun rejser meget, bl.a. med fly, som ellers er en af de større klimasynder, men retfærdiggør flyrejseforbruget med kampen hun fører i en højere sags tjeneste.

Hun påpeger desuden, at elbiler ikke kan løse problemet med den store udledning af CO2 fra transportsektoren. En beskæring af især privatbilismens omfang er uundgåelig. Blandt andre markante udmeldinger er en kontroversiel udtalelse om at mænd har fejlet i verdenshistorien, og at kvinder kan gøre det meget bedre.

Som nævnt har hun været i en konfliktfyldt dialog med det tyske firma Siemens, som er den største europæiske industrikoncern med cirka 385.000 ansatte. Virksomheden er engageret indenfor en lang række områder, bl.a. telekommunikation og medicinsk teknologi.

I Australien skal Siemens levere signaludstyr til jernbanestrækningen, der skal transportere kul fra en kulmine, der er ved at blive etableret i delstaten Queensland. Det bliver en kæmpe udvinding af kul i de kommende år, cirka 27 millioner tons på årsbasis. Hele projektet har mødt stor kritik for dets fuldstændige mangel på bæredygtighed i forhold til den politiske ambition om at nedbringe verdens CO2-udledning. Kritikken har også været rejst i Australien, hvor man for nylig har oplevet kolossale brande, formentlig delvist forårsaget af klimaforandringerne.

I Tyskland førte Luisa Neubauer an i en kampagne, der kritiserede Siemens’ engagement i dette uholdbare projekt. Direktøren, Joe Kaeser, fortalte, at koncernen var nødsaget til at overholde den indgåede kontrakt med det australske mineselskab Carmichael, men at man ville arbejde for at gøre det så klimavenligt som muligt. I den forbindelse tilbød han Neubauer en plads i tilsynsrådet, som skulle sikre et så grønt projekt som muligt. Hun sagde nej, og bebudede nye protester.

Hun skærpede som nævnt kursen ved, sammen med en række miljøorganisationer, at indklage den tyske regering med forbundskansler Angela Merkel i spidsen for Forfatningsdomstolen. Den helt utilstrækkelige indsats overfor klimaforandringerne fra regeringens side er, ifølge anklagerne – og nu også ifølge dommen – et brud med en formulering i forfatningen, som lyder: ”alle har ret til livet og deres fysiske integritet”.

Luisa Neubauers familiebaggrund er privilegeret og fuld af velformulerede mennesker. Det har været en fordel for hende. Ligeledes kommer hun fra en storby, som er grønnere end de fleste andre byer, også i Tyskland. Det kommer til udtryk i den aktuelle byplanlægning, hvor bl.a. cyklister har gode forhold, og skal have endnu bedre forhold.

Ved det seneste valg til bystaten Hamborgs parlament, der fandt sted den 23. februar 2020, steg partiet De Grønnes vælgertilslutning fra 12,3% til 24,2%. Socialdemokraterne fik 39% og tilsammen har de to partier et massivt flertal, der vil bane vejen for et grønnere Hamborg. Hvorvidt delstatsstyret vil leve op til Luisa Neubauers ønsker og krav er vel tvivlsomt. Den unge generation, som Neubauer tilhører, er utålmodig og radikal, og det har den al grund til at være.

Fakta

  • Luisa Neubauer blev født den 21. april 1996 i Hamborg.
  • Hamborgs delstatsvalg den 23. februar 2020: SPD (Socialdemokraterne) 39%, De Grønne 24,2%, CDU (Kristdemkraterne) 11,2%, Die Linke (venstreorienteret parti) 9.1%, Alternative für Deutschland (AfD, højrepopulistisk parti) 5,3%, FDP (liberale) 5%. På landsplan har De Grønne 10,7% af stemmerne.
  • Siemens blev grundlagt i 1847 af Werner von Siemens. Hovedkvarteret er i München. I Berlin har en bydel med en lang række Siemensaktiviteter navnet Siemensstadt. Koncernen beskæftiger sig med energiproduktion, transportsystemer, software og en række andre ting.
  • Luisa Neubauer har sammen med Alexander Repenning skrevet bogen “Vom Ende der Klimakrise – Eine Geschichte unserer Zukunft”

Anders Engberg er historiker og journalist. Han har beskæftiget sig med Europa i mange år, bl.a. som tv-journalist. Engbergs Europa er hans Youtube-kanal, hvor fortællinger fra hans hverdagskorrespondenter rundt om på kontinentet bliver bragt. 

Billede i artiklens top: Annette Hauschild/Ostkreuz

Læs hele temaet “EU og klima-generationen”