Mario Monti: Det er blevet tid til at investere, Europa

2014-10-25T09:59:33+00:00 torsdag, 23. oktober, 2014|

EU’s sparekurs er alt for stram. De velstående lande mod nord kan sagtens bruge flere penge på investeringer, der gavner fremtidens generationer. Det mener den italienske økonom og EU-strateg Mario Monti (artikel bringes i samarbejde med EUtropolis).

 23.10.2014 | VÆKST I EU | Vi må genoverveje EU’s krav om budgetdisciplin, der indsnævrer vores økonomiske albuerum. Netop nu er der nemlig en unik mulighed for, at lande som Tyskland, Holland og de skandinaviske lande kan optage billige lån og investere dem i infrastruktur som veje, skoler og klimaforbedringer.

Det var budskabet fra den tidligere italienske premierminister og EU-kommissær Mario Monti, da han gæstede København i slutningen af september.

”Med de billige lån, som mange nordeuropæiske lande bliver tilbudt, forstår jeg ikke, at man ikke investerer i projekter, der kommer landet til gode i fremtiden,” sagde Monti og spurgte derefter ud i salen:

”Kan man forsvare det over for de kommende generationer?”

EU har strammet for meget
Mario Monti deltog i en debat med den danske udenrigsminister Martin Lidegaard på Københavns Universitet. Og den italienske økonom lagde ikke skjul på, at EU’s regler for landenes budgetter er for stramme i disse år.

”Budgetdisciplinen, som alle EU-lande er underlagt, er for stram. Jeg ville foretrække, at man slækkede lidt på kravene, for den ender med at holde staterne tilbage fra at investere,” pointerede Mario Monti.

Reglerne for budgetterne betyder, at et land ikke må have et underskud på det offentlige budget på mere end 3 procent af BNP om året. Og Mario Montis råd kommer netop, som regeringen har fremlagt sit forslag til finansloven, ‘der går til grænsen’,  som finansminister Bjarne Corydon sagde ved præsentationen. Det vil sige, at regeringen har foreslået et underskud på de offentlige budgetter, der svarer til 3 procent af BNP, så den kan låne penge til at investere.

Ved debatten på Københavns Universitet foreslog Mario Monti dog, at regeringen skal gå over grænsen, netop i disse år, for at få gang i økonomien. Det har et land som Frankrig gjort. Her regner regeringen med et underskud på 4,2 procent af BNP for sit budget for 2015. Mario Monti understregede, at pengene ikke skal bruges på hvad som helst.

”Det, jeg efterlyser, er investeringer, der betaler sig. Offentligt forbrug kan også bestå i at sætte lønningerne op for offentligt ansatte, men det gavner os jo ikke,” sagde han.

Grøn omstilling er også en investering
Selvom Martin Lidegaard og Mario Monti ikke delte helt samme syn på økonomien, delte de dog holdning, når det kom til en bestemt form for investeringer. Og det gjorde den danske udenrigsminister også klart.

”Jeg er helt enig med Hr. Monti. Det er vigtigt at fokusere på ting som vedvarende energikilder. Og det er jo netop det, vi er i gang med,” svarede udenrigsministeren. Men Mario Monti mente dog ikke, at enkelte landes fokus på grøn omstilling er nok. Han så gerne, at der blev gennemført investeringer i vedvarende energi i hele Europa.

”Europa opfylder i rimelig grad sin forpligtelse til at reformere sine økonomier, og derfor mener jeg også, at man kan tillade sig at finde guleroden frem, når man har været så ivrig med pisken,” påpegede Mario Monti.

Regler kan også gavne
Det kunne derfor lyde som om, at Mario Montis medicin til europæisk økonomi består af lån, lån og flere lån. Men økonomen tager dog også forbehold for, at landene stadig skal holde styr på deres økonomier.

”Det er godt at ECB (Den Europæiske Centralbank) ikke trykker penge efter ordrer fra politikere, som man ser det i USA. Ligesom det er godt, at der er en hvis budgetdisciplin, da vores børn ellers ville blive tynget af den gæld, vi optager nu”, sagde han.

Han understregede dog, at den sparekurs, der lige nu er dominerede i Europa også kan være skadelig. Og derfor så han helt generelt, at de lande, som har sunde økonomier, investerer mere i fremtiden, mens de har råd til det.

Jonas Philip Christensen er uddannet journalist fra Roskilde Universitet

Artiklen er tidligere udgivet på EUtropolis

Billede i artiklens top: Flickr Creative Commons / The President of the European Union