Partnere

2017-06-30T10:08:30+00:00 Af |Uncategorized|

Magasinet Europa er et redaktionelt uafhængigt medie uden partipolitisk tilknytning. Vi er hverken for eller imod EU, men blot brændende engagerede i formidlingen af europæisk politik og kultur.

Vi har dog stor gavn af partnerskaber med andre medier eller organisationer. Vi har en åben, netværksorienteret tilgang til partnerskaber, så hvis du eller din organisation er interesseret i et samarbejde, er du meget velkommen til at skrive til os.

Vores partnere i vilkårlig rækkefølge:

Korrespondenterne.dk er Danmarks nye, centrale hjemmeside for journalister bosat i udlandet. Vi opererer hverken med redaktører, deadlines, bestemte vinkler eller politiske overbevisninger. Vi bestemmer selv, hvad der skal publiceres, hvordan og hvornår. Korrespondenterne.dk er med andre ord hjemmesiden for dig, der vil have dit udlandsstof direkte og uden filter.

 


Nyt Europa er en centrum-venstre organisation, som arbejder for et demokratisk og stærkt EU. Vi ser EU som et vigtigt redskab i kampen for en globalisering med et menneskeligt ansigt. Nyt Europa har base i Danmark, men vi arbejder hele tiden på at udvide vores netværk på tværs af landegrænser. Det er helt afgørende, at centrum-venstre begynder at arbejde meget mere sammen i Europa og resten af verden.

 

 

 


Europabevægelsen er en tværpolitisk forening, der spænder fra SF til Venstre/Konservative. Medlemskab af Europabevægelsen er en klar indikation på at man bakker op om det europæiske samarbejde og Danmarks aktive deltagelse heri. I Europabevægelsen arbejder vi aktivt for at styrke EU-debatten i Danmark og sikre en folkelig forankring af det europæiske i Danmark.

 

Magasinet rØST leverer nyheder, analyser, anmeldelser samt skiftende temaer. Alt sammen med fokus på Østeuropa og til dels fra et østeuropæisk perspektiv. Det overordnede formål er dels at nuancere billedet af Østeuropa, dels at bygge en mental bro mellem Øst og Vest; at bringe Øst og Vest tættere sammen. Magasinet rØST er et privatejet internetmedie uden partipolitiske hensyn.