Status: EU’s økonomiske reformproces peger i positiv retning

EU’s reformproces i kølvandet på finanskrisen viser allerede nu positive resultater. Der er derfor fornyet håb for økonomisk vækst i eurozonen, og samtidig peger resultaterne på, at der er potentiale i videreudvikling af Den Økonomiske og Monetære Union.

2018-04-12T14:32:18+00:00 onsdag, 7. oktober, 2015|

‘Portugals Syriza’: Der er håb for den europæiske venstrefløj

Flere har kaldt græske Syrizas nederlag til EU i sommer for et nederlag for hele den europæiske venstrefløj. Men spørger man Rui Tavares, grundlægger af det portugisiske protestparti, LIVRE, var Grækenlands udfordring af EU kun starten på den europæiske venstrefløjs kamp for et andet Europa.

2017-06-30T10:07:58+00:00 søndag, 4. oktober, 2015|

Tidsbomben under Portugals kunstmiljø

Den økonomiske situation i Portugal rammer kulturlivet så hårdt, at der i fremtiden kan opstå ”sorte huller” i landets kulturarv. Så kontant beskriver kilder i det portugisiske kunstmiljø landets kulturelle deroute, der startede med finanskrisens udbrud, accelererede, da Kulturministeriet blev nedlagt, og nu risikerer at spinne ud af kontrol.

2018-04-18T11:16:53+00:00 fredag, 26. april, 2013|

Tema: Udkantseuropa vokser

Herhjemme kender vi ”Den rådne banan”, der på lidt pænere dansk kaldes Udkantsdanmark. Det er området, hvor fremtiden for de flestes vedkommende ligger bag dem. I hvert fald, hvis de bliver boende. Arbejdsløsheden i Udkantsdanmark er høj og beskatningsgrundlaget tilsvarende lavt – men i store dele af Europa er situationen meget værre. ”Udkanten” er vokset, og tidligere så stabile lande som Grækenland, Spanien, Portugal og Irland ligner nu ”Europas rådne banan”. I dette tema kommer vi bag om det nye Udkantseuropa i skyggen af den økonomiske krise.

2018-04-16T15:50:53+00:00 lørdag, 20. april, 2013|

Danmark ser europæisk bankunion an

Europa-Kommissionen har fremlagt forslag til en bankunion, der vil sikre et fælles tilsyn med eurozonens banker. Landene udenfor euroen – herunder Danmark – afventer indtil videre, hvordan unionen præcist skal fungere.

2017-06-30T10:08:22+00:00 onsdag, 26. september, 2012|

Britisk storstatsvanvid i en krisetid

Storstatsvanvid er ikke en lidelse man får fra den ene dag til den anden. Den er tværtimod historisk betinget, hvorfor inkubationstiden kan være op til flere hundrede år. Men hvilken betydning har det for briternes forhold til EU i dag?

2014-10-22T21:59:37+00:00 onsdag, 29. august, 2012|

Krav til Ungarn kan vække EU-modstand

EU’s samhørigheds-politik giver mulighed for at mindske de økonomiske og sociale forskelle mellem regionerne i Europa. EU tilbageholder nu 3,7 mia. kr. i støtte til Ungarn. Hvis dette bliver permanent, vokser problemerne i Ungarn, forklarer lektor.

2017-06-30T10:08:30+00:00 lørdag, 14. april, 2012|