Ah! Menneskehed

Årets CPH:DOX har måske mere end noget andet rettet blikket mod vores egen menneske(lig)hed, hvor truslen om al-menneskelig undergang synes at være eneste, men også uigenkaldelige fællesnævner.

2017-06-30T10:07:56+00:00 Af |Analyse|

Kunsten er vejen ud af venteværelset

Arthere er en hip café, der ligger i Istanbuls pulserende og multikulturelle miljø. Et frirum for kreativ udfoldelse, væk fra krig og politiske rivaliseringer. Her bearbejder de syriske ejere og deres gæster traumatiske oplevelser fra krigen i Syrien gennem kunst og samtale. Her har de fundet en vej ud af den venteposition, mange flygtninge føler sig fanget i.

2017-06-30T10:07:58+00:00 Af |Reportage|

Mellem monumenter og mennesker

Hvad repræsenterer mindesmærkerne i det offentlige rum? Hvilken funktion har de, og hvilken betydning har deres æstetiske form? Magasinet Europa lyttede med, da KØS – Museum for kunst i det offentlige rum – stillede skarpt på disse spørgsmål.

2017-06-30T10:08:02+00:00 Af |Baggrund|

Et Kreativt Europa støtter europæisk kultur

Et Kreativt Europa er EU’s nye 7-årige rammeprogram for kulturstøtte. Kommissionen har netop uddelt midler fra de første ansøgningsrunder og kulturelle og audiovisuelle samarbejder på tværs af Europa nyder godt af støtte fra EU. De danske film, som vi har set i Oscar-opløbet de seneste år, er ingen undtagelse.

2014-10-20T20:56:03+00:00 Af |Kommentar|