Det handler om at finde en bedre balance

Ulla Tørnæs (V) vil følge op på diskussionen om velfærdsydelser, der rasede under valgkampen til Europa-Parlamentsvalget. Hun mener, det er urimeligt, at man kan komme til Danmark og modtage velfærdsydelser efter kort tid og håber på en europæisk løsning på problemet.

2017-06-30T10:08:03+00:00 søndag, 30. november, 2014|

Klimamål er ikke ambitiøse nok

EU´s klimamålsætninger er ikke ambitiøse nok. Det mener i hvert fald europaparlamentariker Margrete Auken (SF), der er en del af Den Grønne Gruppe, som har særligt fokus på klimaforandringer.

2017-06-30T10:08:06+00:00 søndag, 2. november, 2014|

Forskellighed som samlingspunkt

Europa-Parlamentet er et stort sammensurium af mennesker. Én af dem er den danske socialdemokrat Jeppe Kofod, der er i ny Bruxelles. De næste fem år skal han drøfte politik, der kan fungere på trods af forskellighederne i Europa. Men han ser forskelligheden som en styrke og ikke en ulempe.

2016-05-16T10:29:32+00:00 søndag, 2. november, 2014|

Social dumping på EU’s dagsorden

Ole Christensen (S) trådte ind i politik for at bekæmpe social dumping og hjælpe de svageste i samfundet. I dag er det stadig hans vigtigste mærkesag, og med valget af den nye kommissionsformand nærer han større forventninger til en løsning, end nogensinde før.

2016-05-16T10:27:59+00:00 fredag, 31. oktober, 2014|

Vi skal se skeptisk på EU

Vi bør se skeptisk på EU’s nye medlemmer og tiltag, udtaler Jørn Dohrmann (DF). For det er altafgørende, at Danmarks velfærdssystem bliver bibeholdt og beskyttet, så vi ikke bliver udnyttet af lande med dårlig økonomi.

2016-05-16T10:27:08+00:00 torsdag, 30. oktober, 2014|

Danmark risikerer at miste indflydelse i EU

Morten Helveg Petersen (RV) frygter, at Danmark kan ende med at stå uden for det europæiske fællesskab på helt centrale politikområder. Derfor har det været vigtigt for ham, at sætte fokus på de fire EU-forbehold under sin første tid i Bruxelles.

2017-06-30T10:08:06+00:00 torsdag, 30. oktober, 2014|

EU har isoleret sig fra befolkningen

Rina Ronja Kari, medlem af Europa-Parlamentet for Folkebevægelsen mod EU, mener, at unionen er blevet en boble. Hun vil have beslutningerne tættere på befolkningen, som ifølge hende, er stået af.

2017-06-30T10:08:06+00:00 onsdag, 29. oktober, 2014|

Danskerne har selv et ansvar for EU

EU bliver en større og større del af danskernes hverdag. Alligevel er danskernes fokus på EU haltende. Socialdemokraternes EP-medlem, Christel Schaldemose mener at interessen for EU er todelt. Det er både politikernes og danskernes ansvar.

2017-06-30T10:08:06+00:00 tirsdag, 28. oktober, 2014|