Dilemmaet i atelieret: Kunst eller overlevelse

Den økonomiske krise i Portugal har vidtrækkende konsekvenser for landets kunstnermiljø. Mange rejser udenlands eller opgiver helt at skabe kunst, mens de tilbageværende lever tæt på – hvis ikke under – fattigdomsgrænsen. Men kan krisen også virke stimulerende for kunstmiljøet? Magasinet Europa tegner her et portræt af situation set indefra.

2017-06-30T10:08:18+00:00 Af |Portræt|

Udkant på forkant

Krisen kradser i Europa, og i yderområderne er der ikke bare tale om en forbigående bølgedal. Det er selve livsnerven, der er ramt. Arbejdspladser forsvinder, og folk flytter. Men hvad gør man, når skattegrundlag, befolkning og andelen af personer i den arbejdsdygtige alder falder så markant, at nulpunktet nærmer sig? Et dansk projekt har fundet en vej til at skabe udvikling uden vækst i yderområderne.

EU’s strukturfonde: Den rette medicin for Udkantseuropa?

Regional støtte til vækstprogrammer igennem strukturfondes udligningsformål kan anses som medicinen for mange af de problemer, som en række områder i Udkantseuropa er ramt af. Men fondene, der fylder ca. en tredjedel af EU’s samlede budget, er bestemt ikke uden problemer. Dette til trods kalder en tidligere europaparlamentariker det grotesk, at fondene nu reduceres, da de historisk set har haft stor effekt.

2017-06-30T10:08:19+00:00 Af |Analyse|

Tema: Udkantseuropa vokser

Herhjemme kender vi ”Den rådne banan”, der på lidt pænere dansk kaldes Udkantsdanmark. Det er området, hvor fremtiden for de flestes vedkommende ligger bag dem. I hvert fald, hvis de bliver boende. Arbejdsløsheden i Udkantsdanmark er høj og beskatningsgrundlaget tilsvarende lavt – men i store dele af Europa er situationen meget værre. ”Udkanten” er vokset, og tidligere så stabile lande som Grækenland, Spanien, Portugal og Irland ligner nu ”Europas rådne banan”. I dette tema kommer vi bag om det nye Udkantseuropa i skyggen af den økonomiske krise.

2017-06-30T10:08:19+00:00 Af |Tema|