Europas store omstilling 2020-05-04T12:25:31+00:00

TEMA: Europas store omstilling

For ti år siden, lige efter finanskrisen, søsatte EU ”Europa 2020-strategien”. Den skulle hjælpe EU’s medlemslande ud af økonomisk krise og fremme europæisk konkurrencedygtighed og bæredygtig vækst via et højt beskæftigelses- og produktivitetsniveau. Nu skriver vi så 2020 og står med en ny krise, Corona-krisen, samtidig med at EU skal til at lægge budget og planer frem mod 2030. I dette tema ser vi på, hvor langt EU er nået på 2020-strategiens fem centrale områder – beskæftigelse, klima, uddannelse, fattigdom og forskning? Og ikke mindst på, hvilke visioner, der kommer til at gælde for de kommende ti år frem mod 2030? Temaet opdateres løbende.

Foto: /Olivier Hoslet/EPA/Ritzau Scanpix/

EU på grøn kurs – men med store udfordringer

Det går rigtig godt med at reducere den kollektive udledning af drivhusgasser i Europa. Men der er stadig et presserende behov for at rykke på energieffektivitet og vedvarende energikilder, hvis europæerne skal have en chance for at leve op til sine mål for de næste ti år. Baggrund af Mie Olsen.

fredag, 29. maj, 2020|

Løkkegaard om forskning: Danmark skal være forbilledet

Danmark er en af få dukse, når det gælder om at nå Europa 2020-strategiens mål for forskning og udvikling. EU som sådan har ikke indfriet målet om at 3 procent af BNP’et skal gå til forskning og udvikling, men vi kan tvinge de andre EU-lande, siger Morten Løkkegaard, der er medlem af Europa-Parlamentet for Venstre, i et interview med Simon Kratholm Ankjærgaard.

onsdag, 27. maj, 2020|

Fremtidens Polen vender ryggen til sine kulsorte traditioner

Polen valgte at hive i bremsen og undlade at skrive under på målet om klimaneutralitet i 2050 i the European Green Deal, der tegner EU-Kommissionens vision for fremtidens grønne Europa. Selvom Polens vej ind i den grønne fremtid er brolagt med udfordringer, viser det sig, at den grønne omstilling kan gå hen og blive en redning for den fremtidige økonomi i landets kul-regioner. Baggrund af Amalie Mersh.

onsdag, 27. maj, 2020|

De danske erhvervsskoler i et europæisk perspektiv

I forbindelse med Europa 2020-strategien blev der også inden for uddannelsesområdet udformet europæiske målsætninger frem mod 2020. Blandt andet om at gøre noget ved problemet med, at mange unge kun får en grundskoleuddannelse og ikke eksempelvis en erhvervsuddannelse. Anders Engberg har talt med Lars Kunov, der er direktør for Danske Erhvervsskoler- og gymnasier, om udfordringerne for erhversuddannelserne i et EU-perspektiv.

søndag, 24. maj, 2020|

EU’s uddannelsespolitik i et dansk perspektiv

I kølvandet på Europa 2020-strategien for det europæiske samarbejde på uddannelsesområdet er der gået et årti med initiativer til en fælles europæisk uddannelsespolitik - men det har været uden dansk aftager. Analyse af Kristina Aaltonen.

onsdag, 20. maj, 2020|

EU og uddannelsespolitik: Den store klassekamp

Erasmus-programmet er en af EU's største succéser nogensinde, men det er endnu ikke kommet til en fælles uddannelsespolitik på tværs af kontinentet. I den nære fremtid ser det ud til, at økonomien har den højeste prioritet i EU's strategi, mens uddannelse bliver reduceret fra almen dannelse til produktivitetsmaksimering. Analyse af Amélie Reichmuth.

tirsdag, 19. maj, 2020|

München er Tysklands dyreste by, og “det er en katastrofe”

Byfornyelser i Europas storbyer gør det for mange alt for dyrt at bo i dem, og denne probemstilling trækker i modsat retning af Europa 2020-stratagiens mål om bekæmpelse af fattigdom og social eksklusion. Et eksempel er München, der er Tysklands dyreste by at både leje og eje ejendom i. Baggrund af Mette Mølgaard.

mandag, 18. maj, 2020|

Drømmen om et transparent europæisk uddannelsessystem

Et af satsningsområderne i Europa 2020-strategien er uddannelse, og ambitionerne på uddannelsesområdet er høje for den nye EU-Kommission, som forventes snarest at adoptere en ny dagsorden for færdigheder i Europa. Det vil dog fortsat være på det koordinerende og understøttende niveau. Analyse af Karsten Frøhlich Hougaard.

søndag, 17. maj, 2020|

EU langt fra i mål med at reducere fattigdom

Kommissionens målsætning i Europa 2020-strategien var at reducere andelen af europæiske borgere i risiko for fattigdom og social eksklusion med 20 millioner. Men med finanskrisen som udgangspunkt og den nuværende Covid-19 pandemi oveni er opgaven svær. Trods en generel stigning i EU-borgernes levestandard, så har tiåret været præget af et disproportionalt stort boost til de velhavende. Baggrund af Mie Olsen.

lørdag, 16. maj, 2020|

2020-strategi til eksamen i en krisetid

Europa 2020-strategien voksede ud af finanskrisen. Europa skulle have en ny start og komme styrket ud af de hårde år. Mere beskæftigelse var et af de konkrete mål. I år – i 2020 – skal boet gøres op. Det sker midt i en ny krisetid. Baggrund af Simon Kratholm Ankjærgaard.

torsdag, 14. maj, 2020|

Dansk MEP’er: Klima- og energimål i EU er langt fra ambitiøse nok

EU vedtog for ti år siden en 2020-strategi, hvor klimaforandringer og energi er et helt centralt område. EU er godt på vej til at nå målsætningerne, men de er slet ikke ambitiøse nok, siger europaparlamentariker Kira Marie Peter-Hansen (SF), der tilhører Den Grønne Gruppe, i et interview med Mette Mølgaard.

mandag, 11. maj, 2020|

Fra finanskrise over coronakrise til – hvad?

’Europa 2020-strategien’ blev søsat tilbage i 2010 for at hjælpe EU’s medlemslande ud af en tiltagende og destabiliserende økonomisk krise. Nu i 2020 står EU med en ny krise - nemlig coronakrisen - som uvægerligt vil få indflydelse på det fortsatte arbejde inden for strategiens fem centrale områder. Baggrund af Dyveke Vestergaard Johansen.

mandag, 4. maj, 2020|