Cyperns første EU-formandskab – forventninger og visioner

2018-04-12T14:23:10+00:00 søndag, 5. august, 2012|

Der er behov for et bedre Europa for at overkomme krisen. En bedre fremtid skal skabes. Cypern vil derfor arbejde for en union med effektive politikker og bæredygtige løsninger – et konkurrencedygtigt Europa med jobskabende vækst. Således beskriver Cyperns viceminister for europæiske anliggender det cypriotiske EU-formandskabs rolle efter at have overtaget stafetten fra Danmark. 

05.08.2012 |DET CYPRIOTISKE EU-FORMANDSKAB| Med en nybegynders entusiasme og efter mere end to års forberedelser har Cypern overtaget EU-formandskabet i anden halvdel af 2012. At stå i spidsen for EU Rådet, og især for første gang, udgør en unik mulighed og samtidig en kæmpe udfordring, da Cypern er et lille medlemsland og et af de nyeste medlemmer af unionen.

Det cypriotiske formandskab har til hensigt at handle som en uvildig mægler og søge konsensus, og det vil samtidig fortsætte tidligere formandskabers bestræbelser for på den måde at opnå sammenhæng og kontinuitet i Rådets arbejde.

Et bedre Europa
Det cypriotiske formandskab ønsker at arbejde hen imod et bedre Europa, en europæisk union som er tættere på sine borgere og på verden; en union som bringer budskab om tillid og håb til sine borgere.

At arbejde hen imod et bedre Europa betyder at arbejde imod en mere effektiv europæisk union, som forpligter sig til at skabe en bedre fremtid og således lade et bedre Europa gå i arv til de yngre generationer.

Dette synes at være endnu mere relevant nu i lyset af de nuværende udfordrede socioøkonomiske livsbetingelser, under hvilke det cypriotiske formandskab ønsker at promovere solidaritet og social sammenhæng som vigtige elementer i forholdsreglerne mod den igangværende krise.

Formandskabet ønsker samtidig at bidrage til jobskabende vækst og promovering af mere effektive politikker for på denne måde at bidrage til et mere konkurrencedygtigt og effektivt Europa.

Et mere effektivt og bæredygtigt Europa
Cypern ønsker under sit formandskab at  arbejde for et mere effektivt og bæredygtigt Europa, med særlig fokus på forhandlingerne om en ny flerårig finansiel ramme for 2014-2020, med henblik på at opnå en aftale ved udgangen af 2012 om et retfærdigt og effektivt EU-budget, som vil kunne skabe vækst.

Vækst vil være drivkraften for bestræbelserne på at komme ud af den økonomiske krise; dette blev gentaget på det nyligt afholdte møde i Det Europæiske Råd. Det er vigtigt at tackle genopretningen af de europæiske økonomier ved hjælp af både finansiel konsolidering og bæredygtige, økonomiske vækstfremmende initiativer og ved at adressere de konkurrencemæssige svagheder og ubalancer, som krisen har afsløret.

Således vil det cypriotiske formandskab arbejde hen imod et Europa med en bedre præsterende og mere vækstbaseret økonomi.

Et Europa mere relevant for sine borgere og tætter på sine naboer                                     Formandskabet vil endvidere promovere et Europa, som er mere relevant for sine borgere, med solidaritet og social sammenhæng og med særligt fokus på de unge.

Formandskabet forventer at arbejde intensivt for en række sager, deriblandt etableringen af et fælles europæisk asylsystem, en styrket databeskyttelse og øget beskæftigelse til unge; alle sager som vil blive debatteret gennem de næste par måneder.

Som følge af udviklingen i middelhavsområdet og behovet for at øge EU’s internationale rolle vil det cypriotiske formandskab endvidere arbejde hen imod et bedre Europa i verden, tættere på sine naboer og i tæt samarbejde med unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Intet andenklasses EU-formandskab
Gennem det næste halve år vil Cypern få mulighed for at styrke sit image som en troværdig og et ansvarligt medlemsland og bidrage til europæisk integration gennem et resultatorienteret formandskab.

Under sit formandskab vil Cypern, uanset sit eget politiske problem, handle udelukkende som det sig hør og bør for et formandskabsland; Cypern vil ikke lade sit nationale problem definere formandskabet, men vil heller ikke tillade at Cyperns rettigheder og forpligtelser til som medlemsland at sidde i spidsen for EU Rådet bliver bragt i fare på grund af Cypernproblemet.

Cypernproblemet og Cyperns EU-formandskab er to parallelle og uafhængige processer og et andenklasses formandskab på grund af det nationale problem vil ikke blive accepteret.

Et bedre Europa – et gæstfrit sted
Under sit formandskab vil Cypern være parat til at arbejde for et bedre Europa og promovere unionen som et ”filoxenostopos”, et gæstfrit sted – ikke kun i ordets egentlige forstand. ”Filoxenostopos”, udgør en del af Cypern forventninger for et bedre Europa. ”Filoxenostopos” udgør en del af Cyperns stræben mod en union, som er mere relevant for sine borgere og i verden. Det er formandskabets vision at promovere et gæstfrit sted for virksomheder, for ideer, for service, for innovation, for kultur.

Andreas D. Mavroyiannis, Cyperns viceminister for europæiske anliggender.
Foto: cy2012.eu – EU Rådet. Andreas D. Mavroyiannis ved samlingen i Rådet for Almindelige Anliggender den 24. juli 2012.