DI: Derfor er et ja vigtigt for vores mindre virksomheder

2018-04-12T14:26:46+00:00 lørdag, 17. maj, 2014|

Uden en fælles europæisk patentdomstol risikerer mindre, danske virksomheder unfair konkurrence og store tab af fortjeneste. Adept Water Technologies er en af de virksomheder, der i dag bruger store ressourcer på at beskytte deres opfindelse i Europa såvel som i USA.

17.5.2014 | PATENTAFSTEMNING | Et patent er en beskyttelse af en idé. En opfinder eller innovativ virksomhed, som har fået en god idé til f.eks. et nyt produkt, kan patentansøge idéen. Med patentet har man ret til at forhindre andre i at producere, markedsføre, sælge eller på anden måde udnytte ideen. Man beskytter på den måde sit marked, så man har mulighed for at få sine afholdte omkostninger til sin innovation og udvikling hjem igen og samtidig skabe grobund for yderligere udvikling.

Patenter sikrer, at det ikke bliver jungleloven, der kommer til at herske. For især den private opfinder eller den mindre virksomhed er patentet et afgørende redskab mod, at andre (store) virksomheder bare stjæler idéen og gør den til deres egen. Ligeså afgørende er det, at man har et velfungerende retssystem, hvor man effektivt kan håndhæve sine rettigheder.

Uden effektive håndhævelsesmuligheder er et patent som rettighed ikke meget værd.

Nødvendigheden af fælles europæisk enhedspatent
Lad os starte med et tænkt eksempel:

Virksomhed A er en nystartet innovativ dansk virksomhed med nogle få idérige og dygtige ingeniører ansat. Virksomheden får en idé til udviklingen af et nyt produkt X. Udviklingen fra idé til produkt er udfordrende, tidskrævende og omkostningstung. Man undersøger en række løsningsforslag og sikrer sig, at man har fundet den bedste løsning. Udviklingen ender derfor med at koste 2 mio. kr., som lånes i banken.

Produktionen af X kan nu gå i gang i Danmark til produktionsprisen 100 kr. pr. produkt. Heldigvis ser det ud til, at gælden hurtigt kan afvikles, da det nye produkt tegner til at kunne blive en succes i markedet. Virksomheden sætter produkt X på markedet til prisen 200 kr. Avancen er 100 kr. med udsigt til at have dækket udviklingsomkostningerne og være gældfri når salget runder 20.000 produkter.

Virksomhed A producerer til både det danske marked og til eksport. Der er mange konkurrenter, bl.a. Virksomhed B, der er en svensk producent af lignende produkter. Umiddelbart efter Virksomhed A’s produktlancering af produkt X tilretter Virksomhed B et af deres egne produkter.

De behøver ikke at gennemgå de mange udviklingsomkostninger og løsningsforslag, som Virksomhed A har gennemlevet; de har automatisk den bedste løsning foran sig. De udvikler derfor hurtigt deres eget, tilsvarende produkt, X*. Virksomhed B’s samlede omkostninger for at kunne igangsætte egen produktion af X* er 20.000 kr.

Unfair konkurrence
Nu producerer virksomhed B sit produkt X* i Sverige til samme enhedsomkostninger, som virksomhed A anvender på produkt X (100 kr.). Men virksomhed B ønsker at komme ind på markedet og afsætter derfor sit produkt X* til en pris af 150 kr. Avancen er altså 50 kr. og med blot 400 solgte produkter kan Virksomhed B have dækket sine udviklingsomkostninger.

Virksomhed A bliver nu af konkurrencemæssige hensyn nødt til at sætte prisen på sit produkt X ned til 150 kr. Avancen er nu 50 kr. og der er stadig en stor gæld til banken.

Da Virksomhed B runder salg nr. 400 af Produkt X* har de dækket deres ”udviklingsomkostninger”. Derfor sætter de prisen på Produkt X* ned til 125 kr., så avancen kun er 25 kr.

Virksomheden A bliver igen nødt til at følge prisreduktionen og sætter også prisen på produkt X ned til 125 kr. Med en avance på blot 25 kr. pr. solgte produkt X er situation ikke holdbar for Virksomhed A. Den må nu overveje sine muligheder for, hvordan den kan komme af med sin tyngende bankgæld

Patentdomstol i alles interesse
Både Virksomhed A og det danske samfund har størst interesse i, at virksomheden bedst muligt kan forhindre andre i at udnytte sine idéer og innovative produkter. Ved at sikre sig mod kopiering, kan det lade sig gøre at opretholde en acceptabel pris på produkterne. Dermed kan det lade sig gøre at dække sine udviklingsomkostninger og fortsætte sin innovation og produktudvikling. Det gør det også muligt at opretholde – og på sigt udvide – produktion i Danmark.

For virksomhed A indebærer beskyttelsen af sine idéer og sin innovation med patenter umiddelbart nogle omkostninger. Til gengæld får den markedet for sig selv i op til 20 år, hvilket giver mulighed for at tænke i langsigtet ny udvikling.

For samfundet og for forbrugerne betyder det, at der er incitament til udvikling af nye og smartere produkter, der bl.a. kan afhjælpe nogle af vores globale udfordringer (f.eks. klimaforandringer og fødevaremangel) og vores individuelle behov og ønsker.

Patentbeskyttelse i den virkelige verden
Lad os nu kigge konkret på nogle af de erfaringer mindre danske virksomheder har gjort sig med patentsystemet, som det ser ud i dag.

Virksomheden Adept Water Technologies er en nystartet virksomhed med p.t. under ti ansatte. Den har opfundet et filter, som kan rense vand for bl.a. legionellabakterier uden at bruge kemikalier. Legionellabakterier forårsager legionærsyge og lungebetændelse, som hvert år har fatale konsekvenser for mennesker. Filteret indgår i et produkt, der kan indsættes i tandlægestole. Fremtidigt kan man trygt drikke vand hos sin tandlæge uden at frygte for sit helbred og uden at forurene grundvandet.

Alverdens tandlægestole er stort set ens og virksomheden har derfor et potentielt globalt marked. Hvor udviklingen af filteret har kostet virksomheden millioner af kroner erkendes det samtidigt, at det vil kunne kopieres for under 1.000 kr. pr. filter.

Derfor har virksomheden også patentbeskyttet sin opfindelse i USA og Europa, hvor den i første omgang vil søge at komme ind på markedet. I USA har den fået patentbeskyttelse for omkring 30.000 kr. I Europa har virksomheden fået et europæisk patent, som nu giver patentbeskyttelse i halvdelen af de 38 lande, som er med i det europæiske patentsamarbejde.

Det har kostet over 300.000 at sætte patentet i kraft i de 19 lande. Forudgående er mindst et tilsvarende beløb blevet anvendt til at opnå patentet. Også når vi ser på de årlige fornyelsesomkostninger er der betragtelig forskel på patentbeskyttelse; hhv. under 6.000 kr. i USA og over 40.000 kr. i Europa.

Havde vi allerede i dag haft et enhedspatent ville Adept Water Technologies kunne beskytte sit marked i de 25 lande for nogenlunde det samme beløb, som den i dag betaler for patentbeskyttelse i 5 lande. Og hele det europæiske marked (38 lande) kunne beskyttes for langt færre omkostninger end de nu har anvendt. For en lille, nystartet og ambitiøs virksomhed er enhedspatentet en klar forbedring, der fremover gør patentbeskyttelse i Europa mindre omkostningsfuld og bureaukratisk. Det vil bidrage til at realisere det fulde vækst- og beskæftigelsespotentiale.

Med de relativt lave udgifter, som vil være forbundet med at kopiere filteret, påregner Adept Water Technologies en vis risiko for, at det vil blive nødvendigt at skulle forsvare sine dyrekøbte rettigheder. I det indre marked, hvor både originalprodukter og kopier kan handles frit, begrænser patentkrænkelser sig ikke blot til et eller få lande. Reelt er situationen den, at krænkelsen sker i alle de lande, hvor virksomhedens patent er sat i kraft.

En håndsrækning til de mindre virksomheder
Skal virksomheden stoppe krænkelsen af sin rettighed, er den i dag nødt til at gøre det land for land. Også selvom det er samme producent, der står bag den kopi, som sælges i alle landene. Patentkrænkelser stoppes ved fogedforbud og retssager ved de nationale domstole i hvert enkelt land.

Det gør det dyrt, besværligt og ineffektivt at håndhæve sine rettigheder. Man anslår, at hver parallel retssag, der anlægges, koster hver part et sted mellem en og ti mio. kr. For mindre virksomheder som Adept Water Technologies er det betragtelige udgifter og ressourcer.

Med den fælles patentdomstol vil man fremover kunne håndhæve sine rettigheder én gang for alle med virkning for alle de 25 lande, som er med i domstolen. Det er en klar fordel for den lille innovative virksomhed. Foruden besparelser kan de se frem til øget retssikkerhed og forbedret retsstilling sammenlignet med i dag.

Når dansk erhvervsliv, de private opfinderforeninger, iværksætterne mv. anbefaler, at Danmark deltager i den fælles patentdomstol – og dermed enhedspatentet – er det fordi, det er til gavn for vores virksomheder og det danske samfund. De nye muligheder i patentsamarbejdet er især til fordel for de mindre virksomheder. I Danmark er hele 88 pct. af de virksomheder, der i dag bruger patentsystemet mikro-, mindre og mellemstore virksomheder. 38 pct. af virksomhederne har under ti ansatte.

Det er især dem vi giver en væsentlig håndsrækning med et ja den 25. maj.

Lars Holm Nielsen er chefkonsulent i Dansk Industri