Tværeuropæisk netværk udvider dokumentarhorisonten

2018-05-02T11:35:47+00:00 søndag, 26. januar, 2014|

Syv dokumentarfestivaler samarbejder i Doc Alliance om at udbrede kendskabet til dokumentarfilm på tværs af landegrænser i Europa. Medlemmerne løser fælles udfordringer i et løst og kreativt netværk, og alliancen har blandt andet kastet en streamingportal og en ny filmpris af sig.

Baggrund af Rasmus Leander Nielsen

26.1.2014 | DOKUMENTARFILM | ”Vi har alle brug for venner. Internationale venner. Distributørerne, festivaldirektørerne og dokumentarinstruktørerne ved dette,” siger tjekkiske Diana Tabakov til Magasinet Europa.

Hun er indkøbschef i det tværeuropæiske samarbejde Doc Alliance, der opstod for godt fem år siden, da direktører for dokumentarfilmsfestivaler i Danmark, Polen, Schweiz, Tjekkiet og Tyskland blev ved med at rende på hinanden til festivaler og andre arrangementer.

”De blev opmærksomme på en række problemstillinger, de alle sloges med. Hvordan skabes der opmærksomhed om premierefilm? Hvilken retning skal festivalprogrammet have? Hvordan skabes der en festivalidentitet?” fortæller Diana Tabakov.

Det danske islæt i Doc Alliance er dokumentarfestivalen CPH:DOX, der som en af de fem oprindelige festivaler var med til at starte netværket. Siden er samarbejdet blevet udvidet med nye medlemmer fra Frankrig og senest Portugal.

Formålet er at udbrede kendskabet til primært europæiske dokumentarfilm samt håndtere fællesmængden af problemer, festivalerne står med. Det er denne fælles idé, der er drivkraften i Doc Alliance.

Portal til Europa
En af de udfordringer, Doc Alliance er sat i verden for at imødegå, er, at det kan være vanskeligt for dokumentarfilm med især kunstnerisk tilsnit at nå ud til et bredere publikum. Diana Tabakov fortæller, at det ikke er usædvanligt at en dokumentarfilm i Tjekkiet kun sælger måske 600 biografbilletter.

Derfor driver Doc Alliance streamingportalen dafilms.com, hvor ca. 95 pct. af de mere end 800 film er europæiske. Portalen er en vigtig del af netværket, hvorfra der regelmæssigt sammensættes ’online events’. Her samles film fra et specifikt land eller en tematik tages op, ligesom film fra deltagerlandenes respektive festivaler promoveres.

Der er stigende interesse for dafilms.com. Antallet af betalende besøg fordobles årligt og antallet af filmvisninger stiger med 300 procent om året. Portalen giver smalle film en chance for at nå ud til et større publikum end ellers. Programlægger på CPH:DOX Mads Mikkelsen fremhæver som eksempel, at en retrospektiv over den eksperimenterende franske instruktør Agnès Vardas film sidste år blev streamet af 25.000 mennesker.

Internetportalen forbinder deltagerne året rundt. Derudover mødes repræsentanter fra CPH:DOX, Doclisboa, DOK Leipzig, FID Marseille, Jihlava IDFF, Planete Doc FF og Visions du Réel Nyon løbende til hinandens og andre festivaler og events.

Partnere skaber udsyn
Samarbejdet med de øvrige festivaler i Doc Alliance har for CPH:DOX betydet et bredere udsyn og større sensitivitet overfor nye strømninger i europæisk dokumentarfilm, siger Mads Mikkelsen til Magasinet Europa.

”Når vi har partnere i Østeuropa eller Sydeuropa, så har vi også en anden indgang til at forstå og være opmærksomme på, hvad der er af nye film og hvad der er af nye tendenser.”

Det tværnationale samarbejde giver ligeledes muligheder for mediestøtte fra EU, blandt andet til at drive portalen. Desuden oplevede den portugisiske festival DocLisboa for nylig, at samarbejdet i Doc Alliance gjorde det lettere at opnå national kulturstøtte, idet festivalen nu bedre opfylder kravet om at udbrede kendskabet til portugisiske film uden for hjemlandet, fortæller Diana Tabakov.

Men samarbejdet på tværs af lande og udvidelse med nye medlemmer må ikke gå for stærkt, understreger hun flere gange under interviewet.

”Vi fokuserer på nogle få udvalgte ting og så kan vi lave få nye prioriteter som eksempelvis Doc Selection, hvor fælles udvalgte film rejser rundt på deltagernes festivaler. Således kan danske eller tjekkiske instruktører få deres film vist i lande, hvor de normalt ville have svært ved at blive udvalgt og vist, og hermed kan en lokal film få sit eget festivalliv.”

Et eksempel på dette er den portugisiske film Captivity. Mads Mikkelsen fortæller, at filmen i første omgang ikke nåede med i CPH:DOX’ festivalprogram for 2012. Men på grund af filmens deltagelse i Doc Selection besluttede festivalen at medtage filmen i 2013-programmet. Således fik danske biografgængere lejlighed til at se filmen, som i 2013 vandt Doc Alliance Award – alliancens egen dokumentarpris, der uddeles i forbindelse med filmfestivalen i Cannes.

Samarbejde uden dræbende bureaukrati
Næsten alle dokumentarfestivaler står med beslægtede finansielle og PR-mæssige problemer, og mange andre end de nuværende medlemmer af alliancen kan se fordelen i samarbejdet. Overraskende mange, ifølge Diana Tabakov.

”Ambitionen er ikke at blive større og større. Festivaldirektørerne mødes i to dage en gang om året, og bare det er næsten umuligt, når der løbende kommer flere til,” siger Diana Tabakov om de logistiske udfordringer, der også er forbundet med samarbejdet.

Også Mads Mikkelsen finder det vigtigt, at samarbejdet vedbliver at være uformelt og smidigt.

”Alle festivalerne har det sådan, at administration og bureaukrati er et nødvendigt onde, men det man virkeligt gerne vil er at vise film og skabe et sted, hvor folk kan se film, diskutere dem og udveksle idéer. Jo mere man kan bruge sin tid og energi på det, des bedre.”

Frem for en stor organisation, hvor rigtigt mange vil høres og have deres idéer på dagsordenen, ser Diana Tabakov hellere, at Doc Alliance udvikler et kvalitativt stærkere brand, der opnår større opmærksomhed og kendskab omkring de udvalgte film og festivaler.

Mads Mikkelsen deler visionen om et samarbejde uden en stor organisation og med et minimum af formelle strukturer. Doc Alliance er først og fremmest et kreativt netværk, der er drevet af fælles engagement og tillid.

”De forskellige festivaler er gået ind i Doc Alliance, fordi man gerne vil det. Fordi man er åben overfor hinandens forslag og idéer og for at få viden om, hvad der foregår andre steder i Europa,” siger han.

Rasmus Leander Nielsen og Martin Lamberth er hhv. ansvarshavende redaktør og kulturjournalist på Magasinet Europa.