”Europa skal skabe velvære”

2019-04-29T23:09:31+00:00 mandag, 29. april, 2019|

Økonomiske, sociale og kulturelle uligheder optager europæerne allermest, mener belgiske Marie Arena, der genopstiller ved valget til Europa-Parlamentet. I dette interview fortæller politikeren fra socialistpartiet om, hvorfor hun gik ind i politik, og om visionerne for Europa, der ifølge hende ikke kan adskilles fra de nationale politiske prioriteter. 

Interview af Dyveke Vestergaard Johansen

TEMA: EUROPÆERNES VALG | KANDIDATERNE | Plenarmøderne kører hele ugen i Strasbourg, for europaparlamentarikerne, der ellers størstedelen af tiden opholder sig i Bruxelles, er valfartet til byen. MEP’ernes (Medlemmerne af Europa-Parlamentet) dage er tætpakkede med møder og afstemninger til langt ud på aftenen. Ikke den mest familievenlige arbejdsplads.

Med interviewaftalen på plads med Marie Arena fra Belgiens fransktalende del – jeg har fået 30 minnutter – står jeg og venter foran hendes kontor i La Tour-bygningen. Som forventet er politikeren lidt forsinket, men nærværende med det samme, da hun trykker min hånd.

Professionel, klare budskaber og briefet om, at hun taler til det danske publikum, er tankerne jeg får under interviewet. Spændende og interessant, men jeg kan ikke lade være med at spørge mig selv, om hun ikke også kan sige noget uklart eller ukontrolleret. Men okay, det er ikke rammen, der er sat op. Rammen er, journalist interviewer politiker. Og politikeren er ligesom journalisten trænet i interviewets kunst.

Marie Arena er det, jeg vil kalde en typisk moderne socialist og et barn af Europa. Hendes forældre kom fra Italien til Belgiens Mons-region efter Anden Verdenskrig via en samarbejdsaftale, der sendte italienske arbejdere til de belgiske kulminer, der til gengæld sendte kul tilbage. At hun er pige fra et indvandrer- og arbejdermiljø, synes at være en vigtig del af den historie, hun gerne vil fortælle om sig selv. Det må være det socialistiske i hende – at barndommens trange kår skal fremhæves.

At tjene andre
Hun læste økonomi, arbejdede 12 år med voksenuddannelse og EU-finansierede projekter og kom derefter til et belgisk, socialistisk samt fransktalende ministerkabinet, der blev springbrættet til livet som politiker, fortæller hun. I belgisk politik er både land og sproggruppe af betydning. Det er kun de fransktalende belgiere, der kan stemme på Marie Arena. Da jeg spørger til deres særegenhed, svarer hun, at sådan er det jo desværre bare i Belgien.

”Da jeg havde afsluttet mine studier, stod jeg med valget mellem en karriere i den  private eller offentlige sektor. Interessen var naturligt for det offentlige i den forstand, at jeg ville tjene andre og ikke blot de få, som det ville være tilfældet i det private erhvervsliv. Allerede før jeg gik ind i politik, handlede det om, at jeg gerne ville give det tilbage, som jeg havde modtaget,” forklarer Marie Arena om sin politiske motivation.

Europa- og nationalpolitik kan ikke skilles ad
Marie Arena har arbejdet både i belgisk politik, hvor hun har været minister, og i europæisk politik, men har altid har været opmærksom på det europæiske niveaus betydning. Hvad der er nationalt og hvad der er europæisk, opstår der ofte misforståelser omkring, forklarer politikeren.

”Tingene hænger sammen. For eksempel hvis du vil lave om på dit lands skattesystem, og det ikke er understøttet på det europæiske niveau, så når du simpelthen kun halvvejs. Europæisk politik bør støtte arbejdet, vi gør nationalt, eller omvendt, at de nationale politikker komplementerer de europæiske,” siger Arena.

Da jeg spørger om, hvad der optager hendes landsmænd- og kvinder, vil hun hellere tale om dét, der optager europæerne.

”Enten er europæerne optaget af uligheder i deres hverdag. Folk oplever sociale, kulturelle eller økonomiske uretfærdigheder. Eller også er de bange for, det på et tidspunkt bliver dem, der lægger under for ulighederne. De ser, at uretfærdighederne eksisterer andre steder, for eksempel dårligt beskyttede arbejdere eller for lave lønninger. Det har de ikke lyst til skal overgåe dem selv. Ikke kun økonomiske uretfærdigheder, men også at du ikke kan få adgang til for eksempel en korrekt uddannelse eller kulturelle tilbud.”

Retfærdig skat, omfordeling og klimakamp
Marie Arena forklarer mig sine tre sammenhængende politiske prioriteter, der bør arbejdes med både nationalt og på det europæiske niveau:

  • Skattebyrden for lønmodtagerne bør lettes. Virksomheder bør derfor betale skat, der hvor de tjener pengene. Og det kræver europæisk lovgivning, for at undgå de søger i skattely.
  • I Belgien er der enorme lønforskelle. Omfordelingen i samfundet bør styrkes, så vi kommer væk fra forskelle i størrelsesordenen én til 100. Lønforhandlingerne mellem de sociale parter skal tilbage på sporet, så det ikke kun er chefer og aktionærer, der får del i de økonomiske overskud. Det er ligeledes et europæisk spørgsmål. Hvis den belgiske arbejder er dyrere end for eksempel den polske eller rumænske, bliver de udkonkurreret. Derfor fælles europæiske løsninger.
  • Miljø- og klimaspørgsmålene bør inkludere de sociale dimensioner. De svageste skal medregnes – enten fordi de ikke har råd til transitionen, eller fordi de er ofre for klima- og miljøforandringerne.

Europa giver os magten tilbage
Hvilken europæisk vision skal være bærende for at finde løsningerne til et retfærdigt skattesystem, omfordelingen i samfundet og klimakampen?

”Der er spørgsmål, hvor vi ikke længere har magten nationalt – for eksempel har miljø- og klimaudfordringerne ikke grænser. De politiske beslutninger og handlinger bør derfor være på et niveau, hvor de fortsat er mulige. I Europa taber vi ikke suveræniteten nationalt, men genvinder den derimod på europæisk plan.” siger Marie Arena.

Men borgerne er ikke tilfredse med Europa i dag, forklarer den belgiske EU-parlamentariker. Selvom der ikke er Brexit-tilstande i Belgien, blandt andet fordi fortællingen om Europa har været en anden, end den briterne har fået gennem mange år, så er folk – og med rette – utilfredse med Europa.

”Et økonomisk fællesskab er fint, men folk vil også have et socialt Europa. Det har manglet. Og med de økonomiske hestekure vil jeg nærmest sige, vi har gjort det modsatte på det sociale område. For at genvinde europæernes hjerter, skal vi have europæisk velvære. Og velvære kommer ikke kun ud af vækst. Det er selvfølgelig godt. Men vi skal også sikre os, at ulighederne ikke vokser,” forklarer Marie Arena.

EU-valg, parlamentsvalg og regionalvalg samme dag
Den 26. maj 2019 er der ikke blot valg til Europa-Parlamentet i Belgien, men også til det føderale parlament med to kamre – til Repræsentant-Kammeret og delvis Senatet – samt til det regionale parlament i Bruxelles-Capitale regionen.

Sammenfaldet ser Marie Arena som en fordel.

”Jeg kan forklare folk, at europæisk politik ikke er separat fra de nationale spørgsmål. Forsvaret af et nationalt og et europæisk valgprogram, er det samme projekt. Når jeg sammen med vores politiske leder siger, vi er for en mere retfærdig skattepolitik, tilføjes ikke – i Belgien. Retfærdig skattepolitik er over det hele.”

Argumentationen for en retfærdig skattepolitik tages altså med nationalt, i Europa-Parlamentet, i Det Europæiske Råd (DER), samt Ministerrådet.

Det nationale belgiske valg til det føderale parlament, er også indirekte et EU-valg, minder den socialistiske MEP-kandidat om. For ved de nationale valg vælges repræsentanterne til DER (stats- og regeringslederne) samt dem i Ministerrådet, hvor regeringernes almindelige ministre sidder. Hvis den belgiske regering kommer til at bestå af EU-skeptikere, bliver det svært i Rådet, vurderer Arena.

Klokkerne ringer i bygningen. Det er tegnet til, at MEP’erne skal ned i salen og stemme. Marie Arena undskylder. Ingen problemer, siger jeg. Interviewet slutter brat.

Marie Arena

Født 17-12-1966 i Mons, Belgien

Medlem af det belgiske Parti Socialist og valgt til Europa-Parlamentet siden 2014.

Genopstiller til Europa-Parlamentsvalget 2019.

Har tidligere besiddet flere føderale ministerposter, samt været Minister-præsident (regeringsleder) for de fransktalende i Belgien.

 

Dyveke Vestergaard Johansen er cand.scient.pol. fra Københavns Universitet med speciale i Frankrig og Europa. Hun har tidligere arbejdet for Danmarks udenrigstjeneste i Frankrig og er nu Paris-baseret freelancejournalist.

Rejse- og opholdsomkostninger for Magasinet Europas tur til Strasbourg var finansieret af Europa-Parlamentet.

Billede i artiklens top: /Europa-Parlamentet/ 

Læs hele temaet “Europæernes valg”


 

Magasinet Europa er hverken annonce- eller abonnementsbaseret. Hvis du er enig i vores fravalg af distraherende reklamer og restriktive betalingsbarrierer og gerne vil have flere dybdegående artikler og temaer om dagens Europa, vil vi sætte stor pris på din støtte.

Støt os med et engangsbeløb:    

Støt os fast:    Image result for patreon