“Norden skal stå sammen i fremtidige krisetider”

2020-05-22T15:30:07+00:00 fredag, 22. maj, 2020|

Det nordiske samarbejde har momentum for at skabe et velfungerende kriseberedskab. Det mener præsidenten for Ungdommens Nordiske Råd (UNR), Nicholas Kujala, som ser muligheder i en ellers vanskelig tid.

Interview af Nicholas Prüsse Hansen, Norden.org

Under udbruddet af Covid-19 har flere prominente nordiske politikere opfordret til øget nordisk samarbejde i krisetider.Først og fremmest udtalte Nordisk Råds præsident, Silja Dögg Gunnardsdóttir, i marts, at ”det nordiske samarbejde og det internationale samarbejde tilbyder muligheder, som gavner hvert enkelt land.”

Derefter, kort inden april, sendte Nordisk Råds præsidium et brev til de nordiske statsministre med opfordringen om at styrke det nordiske samarbejde under den nuværende og fremtidige krisetider. Og senest i slutningen af april foreslog forhenværende minister Sven-Erik Bucht (medlem af det nordiske Grænsehindringsråd), at de nordiske lande bør sammensætte en krisehåndteringsstrategi, inden en ny fremtidig krise bryder ud.

Nu stemmer Nicholas Kujala, præsident for Ungdommens Nordiske Råd, i med en lignende opfordring. Kujala ser nemlig muligheder for at styrke det nordiske kriseberedskab i disse svære tider.

Sammen er vi stærkere
Nicholas Kujala har stor forståelse for, at de nordiske lande har haft frihed til at træffe deres egne beslutninger under udbruddet af Covid-19. Men koordineringen har ikke været optimal, og han kalder derfor på forbedringer.

“Jeg synes, at den nordiske reaktion burde have været bedre koordineret. Nu tog alle lande deres egne beslutninger, hvilket naturligvis er acceptabelt, men ikke optimalt. Men nu vil jeg mene, at vi har en god mulighed for at evaluere, hvilken slags kriseredskab vi egentligt bør have som en integreret region,” udtaler ungdomspolitikeren og fortsætter:
“Vi kan formentlig ikke afgøre endnu, hvem der har udvist den bedste strategi til at håndtere krisen. Den største erfaring, vi bør tage med os, er dog, at vi er stærkere sammen. De nordiske lande skal være bedre til at koordinere materielle indkøb, samtidigt med at vores samfund bevares så integrerede som muligt under kriser.”

Behov for handling – nu og i fremtiden
Nicholas Kujala sætter pris på det førnævnte brev til de nordiske statsministre og vurderer, at næsten alle de nordiske lande har været i stand til at stoppe eller inddæmme den igangværende epidemi.

Nu har præsidenten for Ungdommens Nordiske Råd fokus på to ting: hvordan kommer de nordiske landes exitstrategi til at udforme sig? Og hvordan garderer vi os bedst mod fremtidige kriser?

“Vi bliver nødt til at forberede os på det usandsynlige. At diskutere militære kriser og trusler er én ting, men vores samfund er også ekstremt sårbare overfor andre fænomener såsom klimaforandringer eller social uretfærdighed,” siger Nicholas Kujala og understreger:

“Det er kun gennem et omfattende beredskab, at vi kan opbygge en stærkere nordisk region.”

Ungdommens Nordiske Råd er et forum for de politiske ungdomsorganisationer i Norden. Nicholas Kujala har været præsident for organisationen siden Nordisk Råds session i Stockholm i 2019. 

Billede i artiklens top: Magnus Fröderberg/norden.org

Ovenstående artikel blev første gang bragt i norden.org den 11.05.2020


 

Magasinet Europa er hverken annonce- eller abonnementsbaseret. Hvis du er enig i vores fravalg af distraherende reklamer og restriktive betalingsbarrierer og gerne vil have flere dybdegående artikler og temaer om dagens Europa, vil vi sætte stor pris på din støtte.

Støt os med et engangsbeløb: