FN’s klimakonference, COP26, der begynder på søndag i Glasgow, var på bordet i sidste uges plenarsamlinger i Europa-Parlamentet. Der blev opfordret til højere klimaambitioner og europæisk ledelse i den grønne globale omstilling. Her skal Fit-for-55-pakken blandt andet sætte eksemplet, men pakken skal forbedres, siger flere danske MEP’ere.

Baggrund af Malene Nørby Pedersen

TEMA: EU OG KLIMA-GENERATIONEN | I sidste uge nåede Europa-Parlamentet til enighed om at hæve klimaambitionerne frem mod klimatopmødet, COP26, der begynder op søndag i Glasgow. Parlamentet fastslog, at EU ”fortsat skal være verdensleder” i klimakampen. Samtidig vil Parlamentet arbejde for, at EU’s Fit-for-55-pakke er på linje med Paris-aftalen, hvis mål er at begrænse den globale opvarmning til under to grader sammenlignet med før-industrielle niveauer.

Flere af de danske MEP’ere, der sad med i plenarsalen til debatten om COP26, håber, at ’Fit-for-55’ kan rykke ved de globale klimaambitioner i Glasgow.

”Det er vigtigt, at vi kommer med Fit-For-55-pakken og siger ’vi hæver vores mål og det regner vi også med, at andre gør,” siger Niels Fuglsang fra Socialdemokratiet og Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet.

”Jeg synes allerede, at pakken har rykket noget ved de andre lande. Joe Biden var for eksempel ude at sige bagefter, at USA’s drivhusgasudledning skulle halveres. Der er altså gang i en global konkurrence om at komme med højere ambitioner,” fortsætter han.

Morten Helveg fra Radikale Venstre og “Forny Europa”-gruppen ser også et europæisk lederskab som uundgåeligt:

”Det korte af det lange er, at der er et hul i forhold til, hvad landene globalt har forpligtet sig til og hvad der skal ske for at komme i mål. Det er ikke Europa der er den største synder. Men EU har den vigtige rolle at føre an. Der er ikke nogen andre der gør det.”

Fra talerstolen lød det håbefuldt fra konservative Pernille Weiss (billedet i artiklens top) fra Det Europæiske Folkepartis Gruppe, at klimatopmødet bør resultere i flere og bedre internationale aftaler end det sidste klimatopmøde i Madrid: ”COP26 [handler] om at inspirere hinanden med at gøre det, vi hver især kan gøre meget bedre sammen.”

FF55 kan være med til at sætte dagsordenen til klimatopmødet ifølge Weiss, men hun mener samtidig, at den skal forbedres.

Ambitionerne skal hæves
En vigtig sag for Pernille Weiss i FF55-forhandlingerne er blandt andet at relatere den mere til vækst og tale EU’s økonomiske muskel op i den grønne omstilling.

I Morten Helvegs øjne er udfordringen imidlertid at koordinere de grønne indsatser og sætte farten op.

Selvom FF55 har potentialet til at hæve ambitionerne globalt til klimatopmødet, er Helveg nemlig bekymret for, at klimakampen går for langsomt.

”Forhåbentlig kan pakken rykke ved noget. Spørgsmålet er, om vi når at levere målene hurtigt nok,” siger han.

”Jeg havde gerne set højere mål for vedvarende energi, men jeg anerkender også, at det bliver en kæmpe udfordring at nå 55-målsætningen. Noget af det vi kæmper med, er tilladelser til at bygge. Sammenstød mellem naturbeskyttelse, biodiversitet og udbygning clasher helt vildt i de her år. Vi er nødt til at finde ud af, hvordan disse ting spiller sammen. Ellers får du en grøn-mod-grøn kamp over de næste 10-20 år, som bliver ødelæggende for muligheden om at komme i mål.”

Fuglsang så også gerne, at ambitionsniveauet havde været højere end de 55 % CO2-reduktion. Nu hæfter han sig i stedet ved, at det er mindst 55%, mens han fokuserer på forhandlingerne om en omarbejdning af energieffektivitetsdirektivet. Fuglsang er for nyligt udnævnt til hovedforhandler på direktivet, som er ét af de 13 forslag i FF55-pakken.

Trods det tidlige stadie i forhandlingerne ved Fuglsang, at et bindene krav for energisparemålsætning er hans førsteprioritet i forhandlingerne. Det bliver dog også en udfordring, erkender han:

”Jeg tror, at vi kan få en ambitiøs aftale i Europa-Parlamentet, men når det kommer til medlemslandene, så vil de være optagede af byrdefordelingen. I det nuværende direktiv er det ikke-bindende mål man har. Men det er vigtigt at indføre bindende krav for at få mere ambitiøs handling fra landene. Ellers sker der ikke nok.”

Malene Nørby Pedersen er freelancejournalist med en Master i Undersøgende Journalistik fra Gøteborg Universitet. Hendes tidligere akademiske baggrund tæller en BA i Samfundsfag, ligesom hun er cand.mag i Kultur, Kommunikation og Globalisering med specialisering i kønsstudier.

Billede i artiklens top: /

Læs hele temaet “EU og klima-generationen”