TEMA: Danmark, Europarådet og menneskerettighederne 2018-09-24T21:42:57+00:00

TEMA: Danmark, Europarådet og menneskerettighederne

Frem til maj 2018 havde Danmark formandskabet for Europarådets Ministerkomité, og i den anledning har vi sat fokus på Europarådets rolle før og nu. Som led i dette kaster vi også lys over både Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols arbejde. Nedenfor kan du læse alle artikler i temaet, der løbende opdateres:

Hvad bliver Europarådets rolle i fremtiden?

Er vi blevet klogere på den rolle regeringen indtager i den pan-europæiske Menneskerettigheds- og retsstatsorganisation Europarådet? Svaret er nej. Forhåbentlig vil en ny regering i overensstemmelse med danske traditioner arbejde for større åbenhed om arbejdet i Ministerkomitéen. Kommentar af Claus von Barnekow.

fredag, 31. maj, 2019|

Kommentar: Der mangler penge til konventionssystemet

Efter at Europarådets Ministerkomité som afslutning på Danmarks formandskab mødtes i Helsingør, rejser spørgsmålene sig. Har hensigterne i Københavnererklæringen for eksempel nok penge i ryggen?, spørger Claus von Barnekow fra Den Danske Helsinki-Komité for Menneskerettigheder i en kommentar.

mandag, 21. maj, 2018|

Hvad laver de danske folketingsmedlemmer i Europarådet? 

Hvad er Europarådets Parlamentariske Forsamlings rolle i dag, arbejdsmetoderne og indflydelsesmulighederne? Og hvordan arbejder danske folketingspolitikere i dette internationale forum? Dyveke Vestergaard Johansen har talt med Michael Aastrup Jensen (V) og Mogens Jensen (S) om, hvordan de forvalter rollen.  

onsdag, 28. februar, 2018|

Terrorbekæmpelse og menneskerettigheder: Man må ikke skyde gråspurve med kanoner

Hvorledes findes balancen mellem effektiv terrorbekæmpelse og omhu for individets rettigheder? Og hvordan går Europarådet konkret til værks inden for terrorbekæmpelse og dilemmaerne i forhold til menneskerettighederne? Dyveke Vestergaard Johansen har spurgt Kristian Bartholin, vicekontorchef i Europarådets afdeling for bekæmpelse af terror.

tirsdag, 20. februar, 2018|

En tragisk kamp for menneskerettigheder

Danmark forsøger efter sigende at værne om det europæiske menneskerettighedssystem gennem et opgør med Menneskerettighedsdomstolen. I virkeligheden har man støttet illiberale kræfter i Europa og resten af verden. Kommentar af Jacques Hartmann.

torsdag, 11. januar, 2018|

På arbejde for Europarådet

Europarådet har et et sekretariat med 2200 ansatte fra de 47 medlemslande. Magasinet Europa har været i Strasbourg og møde irske Niall Sheerin, der er projektkoordinator og arbejder med ”Good Governance”. Dyveke Vestergaard Johansen rapporterer.

tirsdag, 12. december, 2017|

Europarådet og EU er ikke det samme

Ofte bliver Europarådet taget for at være en EU-institution, men Europarådet og Den Europæiske Union er særskilte organisationer. Baggrund af Nynne Giannini.

tirsdag, 28. november, 2017|

Hvad laver Europarådet egentlig?

Danmark har overtaget formandskabet for Europarådets Ministerkomité, men hvad er det egentlig generelt for et samarbejde, der foregår mellem de 47 medlemslande i Europarådet? Baggrund af Nynne Giannini.

fredag, 17. november, 2017|