TEMA: EU og klima-generationen 2021-08-13T11:40:50+00:00

TEMA: EU og klima-generationen

EU-landene er blevet enige om en klimalov, der skal reducere CO2-udledningen med mindst 55 procent i 2030 og gøre kontinentet klimaneutralt i 2050. Hvordan skal vi i Europa opnå målene? Er tiltagene realistiske? Er de ambitiøse nok? Og hvad siger den unge generation, som skal leve med de beslutninger, vi tager i dag? I dette tema ser vi på EU’s klimapolitik, de enkelte landes indsatser og betydningen globalt. Der kommer løbende nye artikler til temaet.

Foto: /Sofie Paisley/News Øresund /Flickr/

Den grønne udvikling starter på tallerkenen

I en tid, hvor klimakrisen tvinger EU og dets medlemsstater til at revurdere deres miljøpolitik, er spørgsmålet om fødevaresuverænitet vendt tilbage i den offentlige debat. I Sverige er dette blevet en uventet platform for borgersinitiativet “Reformaten”, der har til formål at skabe ”et positivt fødevaresystem”. Ambitionen er at være til inspiration for resten af ​​Europa. Interview af Amélie Reichmuth.

mandag, 18. oktober, 2021|

Den nye grønne pagt

I bogen ”Håbets politik. Sådan overvinder Europa kriserne og bliver en grøn supermagt” giver Bjarke Møller et bud på, hvordan Europa kan overvinde de globale megakriser i 2020'erne og blive en grøn supermagt, der frigør sig økonomisk og militært fra USA uden at løbes over ende af Kina. Vi bringer et uddrag.

tirsdag, 12. oktober, 2021|

Klimaaktivister strejker for fremtidens liv

Mens EU forsøger at lovgive sig ud af klimakrisen, samler klimaaktivister sig i strejker rundt omkring i Europa for at råbe politikerne op og sætte hurtigere sejl mod en klimavenlig verden. Reportage af Malene Nørby Pedersen.

torsdag, 30. september, 2021|

Ung fra Klimabevægelsen: “Klar til 55”-pakken er et for lille skridt i den rigtige retning

EU-Kommissionens nye ”Klar til 55”-pakke skal hjælpe de europæiske medlemslande med at nå det kollektive emissionsreduktionsmål i 2030. Selvom lovgivningsinitiativerne er positive, er der stor plads til ambitionsforbedring, mener Kirstine Lund Christiansen, konstitueret forperson i Klimabevægelsens bestyrelse. Interview af Mie Olsen.

fredag, 10. september, 2021|

Luisa Neubauer – en klimaaktivist fra det grønne Hamborg

Den tyske forfatningsdomstol har slået fast, at landets klimalov udskyder så meget CO2-reduktion til efter 2030, at det kan gå ud over unges fremtidige frihed. Derfor skal loven justeres. Kendelsen er ikke mindst en sejr for 25-årige Luisa Neubauer, der er organisator i klimabevægelsen Fridays for Future og sammen med Alexander Repenning skrevet bogen "Vom Ende der Klimakrise - Eine Geschichte unserer Zukunft". Anders Engberg tegner et portræt af den unge, tyske klimaaktivist.

onsdag, 1. september, 2021|

EU’s kurs mod klimaneutralitet – en fair social omstilling?

EU Kommissionen fremlagde for nyligt et forslag til en socialfond for EU’s klimaindsats, som skal afhjælpe de sociale konsekvenser af nye grønne tiltag. Med forslaget lover Kommissionen en ‘fair social omstilling’. Men udspillet kritiseres for et mangelfuldt blik på kønsmæssige uligheder, hvor især kvinder er i risiko for fænomenet energifattigdom. Baggrund af Malene Nørby Pedersen.

torsdag, 19. august, 2021|

“En del bilister vil blive generet, og hvad så?”

Hvis ikke vi reducerer CO2-udslippet markant indenfor de næste ti år, vil vi ikke kunne opretholde et stabilt klima, og det vil få katastrofale følger, siger Kimberly Nicolas, klimaforsker ved Lunds Universitet, der står i spidsen for et projekt, som skal bidrage til, at Lund opfylder ambitiøse klimamål. Interview af Anders Engberg.

lørdag, 14. august, 2021|

Europa og klimagælden

Ekstrem varme, tørke og oversvømmelser er blot nogle af konsekvenserne af den globale opvarmning, som igen skyldes den ”klimagæld”, som vi har stiftet gennem udslip af drivhusgasser de seneste mange årtier. EU forsøger med den europæiske grønne pagt, herunder en ny klimalov, at begrænse den regning, som de kommende generationer af europæere kommer til at hænge på.

torsdag, 12. august, 2021|